Cái chết đẹp
Cái chết đẹp
Những ngày cuối năm, bức màng kéo ngang dòng tu Đa Minh mà dường như cả với toàn thể dân Chúa trên khắp địa cầu khi nghe hung tin về cái chết của cha Giuse Trần Ngọc Thanh, O.P., tu sỹ dòng Đa Minh Việt Nam.
Thông báo chương trình Thánh Lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến
Thông báo chương trình Thánh Lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến
Thông báo chương trình Thánh Lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến
UBPT: GIẢI ĐÁP VỀ PHỤNG VỤ MÙA GIÁNG SINH NĂM NAY (2021-2022)
UBPT: GIẢI ĐÁP VỀ PHỤNG VỤ MÙA GIÁNG SINH NĂM NAY (2021-2022)
Năm nay, phụng vụ Mùa Giáng Sinh 2021 có hai trường hợp đặc biệt:
Thông báo V/v Thánh lễ Tiên khấn của các nữ tu Hiệp hội Nữ tỳ Thừa sai Thánh Giá Đà Nẵng
Thông báo V/v Thánh lễ Tiên khấn của các nữ tu Hiệp hội Nữ tỳ Thừa sai Thánh Giá Đà Nẵng
Thông báo V/v Thánh lễ Tiên khấn của các nữ tu Hiệp hội Nữ tỳ Thừa sai Thánh Giá Đà Nẵng
Thư mục vụ mùa Giáng Sinh năm 2021
Thư mục vụ mùa Giáng Sinh năm 2021
Thư mục vụ mùa Giáng Sinh năm 2021
Bổ nhiệm Giám mục chính tòa giáo phận Hưng Hóa
Bổ nhiệm Giám mục chính tòa giáo phận Hưng Hóa
Lúc 18 giờ hôm nay, ngày 18 tháng 12 năm 2021, Đức Tổng giám mục Marek Zalewski, Sứ thần Toà […]
Thánh lễ tấn phong Giám mục Giuse Đỗ Quang Khang
Thánh lễ tấn phong Giám mục Giuse Đỗ Quang Khang
Toà giám mục giáo phận Bắc Ninh: Thứ Ba, ngày 14 tháng 12 năm 2021, Đức cha chính giáo phận […]
Có Thiên Chúa thật không?
Có Thiên Chúa thật không?
Có Thiên Chúa thật không?
Ý nghĩa Logo chính thức của Thượng Hội đồng Giám mục về con đường hiệp hành
Ý nghĩa Logo chính thức của Thượng Hội đồng Giám mục về con đường hiệp hành
Logo với chủ đề: "Hướng tới một Hội Thánh hiệp hành: hiệp thông, tham gia và sứ vụ" chạy từ trái sang phải theo hướng của cuộc hành trình, nhằm tăng cường và củng cố nó, và kết thúc với tiêu đề "Thượng hội đồng 2021 - 2023", là sự kiện đỉnh cao tổng hợp toàn bộ hành trình.
Thư mục vụ mùa Vọng – Năm phụng vụ 2021 – 2022
Thư mục vụ mùa Vọng – Năm phụng vụ 2021 – 2022
Thư mục vụ mùa Vọng – Năm phụng vụ 2021 - 2022
ĐẦU TRANG