Lịch trực tuyến Thánh lễ tuần XI Thường Niên tại nhà thờ Chính Tòa – giáo phận Đà Nẵng.
Lịch trực tuyến Thánh lễ tuần XI Thường Niên tại nhà thờ Chính Tòa – giáo phận Đà Nẵng.
⭕️Trực tuyến: Thánh lễ thứ Hai tuần XI TN | 05:00 ngày 14/6/2021 | Nhà thờ Chính Tòa Đà Nẵng ⭕️Trực tuyến: […]
Rao điều tra các ứng viên trước khi chịu chức Linh mục
Rao điều tra các ứng viên trước khi chịu chức Linh mục
Theo chương trình chung của Giáo phận, trong thời gian đến, Đức Cha Giuse, Giám mục Giáo phận, sẽ truyền chức Linh mục cho các Thầy Phó tế
Trà Kiệu: Thánh lễ Bế mạc Tháng Hoa, 31/5/2021
Trà Kiệu: Thánh lễ Bế mạc Tháng Hoa, 31/5/2021
Đức Cha Giuse chia sẻ là ngài không thể hình dung là có thể về đất Mẹ để dâng Thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa và Mẹ Trà Kiệu nhân dịp kỷ niệm 136 năm Đức Mẹ hiện ra nơi đây, trong bối cảnh dịch bệnh đang diễn biến phức tạp. Ngài nhấn mạnh: ơn của Đức Mẹ Trà Kiệu vẫn lạ lùng tuôn đổ trên giáo xứ, giáo phận.
TGm Đà Nẵng: Thánh lễ trực tuyến mừng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu bổn mạng giáo phận Đà Nẵng
TGm Đà Nẵng: Thánh lễ trực tuyến mừng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu bổn mạng giáo phận Đà Nẵng
Tuy nhiên, năm nay, vì hoàn cảnh dịch bệnh, chúng ta không thể quy tụ cử hành phụng vụ tập trung đông người. Chính vì thế, Đức Cha Giuse, Giám mục Giáo phận kêu mời tất cả mọi thành phần Dân Chúa cùng hiệp ý dâng lời tạ ơn và cầu nguyện cho Giáo phận theo hoàn cảnh riêng của mỗi địa phương.
TGM Đà Nẵng: Bình thường hoá cử hành phụng vụ và sinh hoạt mục vụ tại một số địa phương thuộc tỉnh Quảng Nam
TGM Đà Nẵng: Bình thường hoá cử hành phụng vụ và sinh hoạt mục vụ tại một số địa phương thuộc tỉnh Quảng Nam
Đức Cha Giuse, Giám mục Giáo phận, quyết định bình thường hóa các cử hành phụng vụ và sinh hoạt mục vụ tại các Giáo xứ, Giáo họ trong các huyện Duy Xuyên, Đại Lộc, thị xã Điện Bàn và thành phố Hội An thuộc tỉnh Quảng Nam.
TGM Đà Nẵng: Tạm dừng ngày hành hương Đức Mẹ Trà Kiệu 31/5/2021
TGM Đà Nẵng: Tạm dừng ngày hành hương Đức Mẹ Trà Kiệu 31/5/2021
Đức Cha Giuse, Giám mục Giáo phận, đã quyết định tạm dừng ngày hành hương về Trung Tâm Thánh Mẫu Trà Kiệu, 31.5.2021.
TGM Đà Nẵng: Tạm dừng cử hành phụng vụ tập trung và các sinh hoạt mục vụ một số địa phương
TGM Đà Nẵng: Tạm dừng cử hành phụng vụ tập trung và các sinh hoạt mục vụ một số địa phương
Tạm dừng các cử hành phụng vụ và các sinh hoạt mục vụ tập trung quá 30 người tại các Giáo xứ, Giáo họ trong thị xã Điện Bàn, trong huyện Đại Lộc và huyện Duy Xuyên, từ ngày 10 tháng 5 năm 2021 cho đến khi có thông báo mới.
Lịch trực tuyến Thánh lễ tuần VI Phục Sinh tại nhà thờ Chính Tòa – giáo phận Đà Nẵng
Lịch trực tuyến Thánh lễ tuần VI Phục Sinh tại nhà thờ Chính Tòa – giáo phận Đà Nẵng
Lịch trực tuyến Thánh lễ tuần VI Phục Sinh tại nhà thờ Chính Tòa - giáo phận Đà Nẵng
TGM Đà Nẵng: Tạm dừng cử hành phụng vụ tập trung và các sinh hoạt mục vụ
TGM Đà Nẵng: Tạm dừng cử hành phụng vụ tập trung và các sinh hoạt mục vụ
Đức Cha Giuse, Giám mục Giáo phận, quyết định tạm dừng các cử hành phụng vụ tập trung và các sinh hoạt mục vụ khác tại các Giáo xứ, Giáo họ trong thành phố Đà Nẵng và thành phố Hội An cho đến khi có thông báo mới.
Giáo phận Đà Nẵng: Thông báo Thánh lễ Tôn Vinh Thánh Giuse tại nhà thờ Chính Tòa
Giáo phận Đà Nẵng: Thông báo Thánh lễ Tôn Vinh Thánh Giuse tại nhà thờ Chính Tòa
Chương trình Thánh lễ trọng thể Tôn vinh Thánh Giuse tại nhà thờ Chính Tòa, thứ bảy 01.5.2021
ĐẦU TRANG