Khóa tập huấn người điều chỉnh âm thanh nhà thờ tại Giáo phận Đà Nẵng 2023
Khóa tập huấn người điều chỉnh âm thanh nhà thờ tại Giáo phận Đà Nẵng 2023
Trong ngày 08 – 09/7/2023 vừa qua, tại Trung tâm Mục vụ Giáo phân Đà Nẵng đã diễn ra Khóa […]
Thánh lễ và Nghi thức khởi công xây nhà mục vụ giáo xứ Hòa Lâm – giáo phận Đà Nẵng
Thánh lễ và Nghi thức khởi công xây nhà mục vụ giáo xứ Hòa Lâm – giáo phận Đà Nẵng
THÁNH LỄ VÀ NGHI THỨC KHỞI CÔNG XÂY NHÀ MỤC VỤ GIÁO XỨ HÒA LÂM- GIÁO PHẬN ĐÀ NẴNG Hòa […]
TGM Đà Nẵng: V/v Thánh lễ cầu nguyện cho Đức Cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Quang Sách nhân dịp giỗ lần thứ 10
TGM Đà Nẵng: V/v Thánh lễ cầu nguyện cho Đức Cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Quang Sách nhân dịp giỗ lần thứ 10
THÔNG BÁO(Số 05/T6.2023) V/v. THÁNH LỄ CẦU NGUYỆN CHO ĐỨC CHA PHANXICÔ XAVIÊ NGUYỄN QUANG SÁCH NHÂN DỊP GIỖ LẦN […]
Cha Phêrô Trương Văn Phúc, SJ – Tân quản xứ Hòa Minh, giáo phận Đà Nẵng 18.6.2023
Cha Phêrô Trương Văn Phúc, SJ – Tân quản xứ Hòa Minh, giáo phận Đà Nẵng 18.6.2023
CHA PHÊ-RÔ TRƯƠNG VĂN PHÚC, SJ – TÂN QUẢN XỨ HÒA MINH – GIÁO PHẬN ĐÀ NẴNG Lúc 17 giờ […]
Thánh lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu, Bổn mạng Giáo phận Đà Nẵng, Truyền chức Linh Mục
Thánh lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu, Bổn mạng Giáo phận Đà Nẵng, Truyền chức Linh Mục
Trong tâm tình tạ ơn Thánh Tâm Chúa Giêsu, yêu thương từ ái với mọi loài. Tình yêu Chúa là […]
Thành lập các tân Giáo xứ và Giáo họ biệt lập trong giáo phận Đà Nẵng
Thành lập các tân Giáo xứ và Giáo họ biệt lập trong giáo phận Đà Nẵng
QUYẾT ĐỊNHSố 12/2023/GM/QĐV/v. THÀNH LẬP CÁC TÂN GIÁO XỨ VÀ GIÁO HỌ BIỆT LẬP Kính gửi: Cha Tổng Đại diện, […]
TGm Đà Nẵng: Khóa tập huấn người điều chỉnh âm thanh nhà thờ – 2023
TGm Đà Nẵng: Khóa tập huấn người điều chỉnh âm thanh nhà thờ – 2023
THÔNG BÁO(Số 02/T6.2023)V/v. KHÓA TẬP HUẤN NGƯỜI ĐIỀU CHỈNH ÂM THANH NHÀ THỜ – 2023 Kính gửi: Quý Cha, quý […]
Đại hội Đức Mẹ Trà Kiệu – Giáo phận Đà Nẵng mừng 60 năm thành lập (1963-2023)
Đại hội Đức Mẹ Trà Kiệu – Giáo phận Đà Nẵng mừng 60 năm thành lập (1963-2023)
Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng nói: “Phúc cho Giáo phận Đà Nẵng đã được Chúa viếng thăm rất sớm từ 1615. Hôm nay Giáo phận kỷ niệm 60 năm thành lập, chúng ta cầu xin Chúa Thánh Thần khơi dậy nơi chúng ta đời sống nội tâm, để chúng ta có Chúa trong mình, để chúng ta có thể loan báo Tin Mừng cho người khác”.
Thông báo: Số 27/TB/GXCT/2022-2023 Chúa Nhật Chúa Thánh Thần hiện xuống – 28.5.2023
Thông báo: Số 27/TB/GXCT/2022-2023 Chúa Nhật Chúa Thánh Thần hiện xuống – 28.5.2023
Thông báo: Số 27/TB/GXCT/2022-2023 Chúa Nhật Chúa Thánh Thần hiện xuống - 28.5.2023
TGm Đà Nẵng: Thông báo Rao điều tra các ứng viên trước khi chịu chức Linh mục
TGm Đà Nẵng: Thông báo Rao điều tra các ứng viên trước khi chịu chức Linh mục
THÔNG BÁO(Số 02/T5.2023)V/v. RAO ĐIỀU TRA CÁC ỨNG VIÊN TRƯỚC KHI CHỊU CHỨC LINH MỤC Kính gửi: Quý Cha, quý […]
ĐẦU TRANG