Thuyên chuyển và bổ nhiệm Linh mục giáo phận Đà Nẵng – 2021
Thuyên chuyển và bổ nhiệm Linh mục giáo phận Đà Nẵng – 2021
Vì nhu cầu mục vụ trong Giáo phận Đà Nẵng, sau khi đã cầu nguyện, suy nghĩ và cân nhắc, tôi, Giuse Đặng Đức Ngân, Giám mục Giáo phận Đà Nẵng, quyết định thuyên chuyển và bổ nhiệm quý Linh mục
Thánh lễ trực tuyến mừng kính Các Thánh Nam Nữ và Thánh lễ cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời
Thánh lễ trực tuyến mừng kính Các Thánh Nam Nữ và Thánh lễ cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời
Thánh lễ trực tuyến mừng kính Các Thánh Nam Nữ; Và Thánh lễ cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời.
Thánh lễ truyền chức Linh mục của Giáo phận Đà Nẵng
Thánh lễ truyền chức Linh mục của Giáo phận Đà Nẵng
Đức Cha nhắc nhớ quý tân chức hãy trở nên muối men cho đời, nên ánh sáng cho trần gian
Thông báo V/v Một vài lưu ý liên quan đến Thánh lễ Truyền Chức Linh Mục
Thông báo V/v Một vài lưu ý liên quan đến Thánh lễ Truyền Chức Linh Mục
THÔNG BÁO (Số 03/T10.2021) V/v. MỘT VÀI LƯU Ý LIÊN QUAN ĐẾN THÁNH LỄ TRUYỀN CHỨC LINH MỤC Kính gửi: […]
Thông báo V/v Ngày toàn quốc cầu nguyện và giữ chay xin ơn chữa lành trong cơn đại dịch
Thông báo V/v Ngày toàn quốc cầu nguyện và giữ chay xin ơn chữa lành trong cơn đại dịch
Văn phòng Tòa Giám Mục Đà Nẵng xin thông báo: Ban Thường vụ HĐGMVN vừa qua đã quyết định: Chọn […]
Thông báo V/v Thánh lễ truyền chức Linh Mục
Thông báo V/v Thánh lễ truyền chức Linh Mục
THÔNG BÁO(Số 02/T10.2021) V/v. THÁNH LỄ TRUYỀN CHỨC LINH MỤC Kính gửi: Quý Cha, quý Phó tế, Quý Tu sĩ, Chủng sinh […]
Tang lễ Cha cố PHANXICÔ XAVIÊ ĐẶNG ĐÌNH CANH
Tang lễ Cha cố PHANXICÔ XAVIÊ ĐẶNG ĐÌNH CANH
Tình thương mà đoàn con giáo phận dành cho cha cố được thể hiện cụ thể và sống động trong những ngày cha nằm trên giường bệnh, trong những cơn hấp hối cuối đời và đặc biệt trong những ngày diễn ra tang lễ của Cha hôm nay.
Tẩm liệm và Thánh lễ cầu hồn Cha cố Phanxicô Xaviê Đặng Đình Canh
Tẩm liệm và Thánh lễ cầu hồn Cha cố Phanxicô Xaviê Đặng Đình Canh
Ngài luôn tin tưởng vào sự quan phòng của Chúa, dù bao khó khăn thử thách trong đời sống đầy biến động với thời cuộc nhưng ngài luôn can đảm sống đức tin và sống một cuộc đời linh mục mẫu mực và hiền từ.
Cáo phó Cha cố PHANXICÔ XAVIÊ ĐẶNG ĐÌNH CANH
Cáo phó Cha cố PHANXICÔ XAVIÊ ĐẶNG ĐÌNH CANH
TÒA GIÁM MỤC GIÁO PHẬN ĐÀ NẴNG VÀ GIA ĐÌNH THÀNH KÍNH BÁO TIN CHA PHANXICÔ XAVIÊ ĐẶNG ĐÌNH CANH
Thánh lễ trực tuyến Mừng kỷ niệm 136 năm Đức Mẹ hiện ra tại Trà Kiệu
Thánh lễ trực tuyến Mừng kỷ niệm 136 năm Đức Mẹ hiện ra tại Trà Kiệu
Đức Cha Giuse, Giám mục Giáo phận, sẽ chủ sự Thánh lễ tạ ơn, mừng kính Đức Mẹ Trà Kiệu, tại Nhà thờ Chính Tòa, vào lúc 17g00, thứ Bảy, ngày 11 tháng 9 năm 2021.
ĐẦU TRANG