Giáo Xứ Cẩm Lệ Hành Hương Nhà Thờ Chính Tòa 5/6/2016
Giáo Xứ Cẩm Lệ Hành Hương Nhà Thờ Chính Tòa 5/6/2016
Giáo Xứ Cẩm Lệ Thuộc Giáo Hạt Hoà Vang Bổn mạng: Mẹ Mân  Côi Ngày bổn mạng: 7/10 Ngày thành […]
Giáo Xứ An Hải Hành Hương Nhà Thờ Chính Tòa 29/5/2016
Giáo Xứ An Hải Hành Hương Nhà Thờ Chính Tòa 29/5/2016
Giáo Xứ An Hải Thuộc Giáo Hạt Hội An Bổn mạng: Mẹ Lên  Trời         Ngày bổn mạng: 15/8 Ngày thành […]
Giáo Xứ Xuân Thạnh Hành Hương Nhà Thờ Chính Tòa 22/5/2016
Giáo Xứ Xuân Thạnh Hành Hương Nhà Thờ Chính Tòa 22/5/2016
 Giáo Xứ Xuân Thạnh Thuộc Giáo Hạt Trà Kiệu Bổn mạng: Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời Ngày bổn mạng: 15/8 Ngày […]
Thông Báo: Chương trình đại hội hành hương Đức Mẹ Trà Kiệu năm 2016
Thông Báo: Chương trình đại hội hành hương Đức Mẹ Trà Kiệu năm 2016
 GIÁO PHẬN ĐÀ NẴNG GIÁO XỨ TTTM TRÀ KIỆU                     *** THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI HÀNH HƯƠNG NĂM […]
Giáo Xứ Cồn Dầu Hành Hương Nhà Thờ Chính Tòa 15/5/2016
Giáo Xứ Cồn Dầu Hành Hương Nhà Thờ Chính Tòa 15/5/2016
Giáo Xứ Cồn Dầu Thuộc Giáo Hạt Hội An Bổn mạng: Mẹ Lên Trời Ngày bổn mạng: 15/8 Ngày thành […]
Giáo Xứ An Ngãi Hành Hương Nhà Thờ Chính Tòa 08/5/2016
Giáo Xứ An Ngãi Hành Hương Nhà Thờ Chính Tòa 08/5/2016
Giáo Xứ An Ngãi Thuộc Giáo Hạt Hoà Vang Bổn mạng: Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ Ngày bổn mạng: […]
Mừng 50 và 25 Năm Linh Mục Giáo Phận Đà Nẵng 03/5/2016
Mừng 50 và 25 Năm Linh Mục Giáo Phận Đà Nẵng 03/5/2016
Lúc 10h00, sáng ngày 03/5/2016, sau khi tĩnh tâm và gặp gỡ linh mục đoàn Giáo phận, Đức Cha Giuse Đặng […]
Giáo Xứ TTTM Trà Kiệu Hành Hương Nhà Thờ Chính Tòa 01/5/2016
Giáo Xứ TTTM Trà Kiệu Hành Hương Nhà Thờ Chính Tòa 01/5/2016
Giáo Xứ Trà Kiệu Thuộc Giáo Hạt Trà Kiệu Bổn mạng: Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ  Ngày bổn mạng: Thứ 7 sau Lễ […]
Giáo Xứ Hoằng Phước Hành Hương Nhà Thờ Chính Tòa 24/4/2016
Giáo Xứ Hoằng Phước Hành Hương Nhà Thờ Chính Tòa 24/4/2016
Giáo Xứ Hoằng Phước Thuộc Giáo Hạt Trà Kiệu Bổn mạng: Mẹ Lên Trời Ngày bổn mạng: 15/8 Ngày thành […]
Giáo Xứ Phú Thượng Hành Hương Năm Thánh Nhà Thờ Chính Tòa 17/4/2016
Giáo Xứ Phú Thượng Hành Hương Năm Thánh Nhà Thờ Chính Tòa 17/4/2016
Giáo Xứ Phú Thượng Thuộc Giáo Hạt Hoà Vang Bổn mạng: Mẹ Mân  Côi Ngày bổn mạng: 7/10 Ngày thành […]
ĐẦU TRANG