Giáo Xứ Hà Lam Hành Hương Nhà Thờ Chính Tòa 26/6/2016
Giáo Xứ Hà Lam Hành Hương Nhà Thờ Chính Tòa 26/6/2016
Giáo Xứ Hà Lam Thuộc Giáo Hạt Tam Kỳ Bổn mạng: Chúa Kitô Vua Ngày bổn mạng: Chúa Nhật cuối […]
Giáo Xứ Ngọc Quang Hành Hương Nhà Thờ Chính Tòa 26/6/2016
Giáo Xứ Ngọc Quang Hành Hương Nhà Thờ Chính Tòa 26/6/2016
Giáo Xứ Ngọc Quang Thuộc Giáo Hạt Đà Nẵng Bổn mạng: Thánh Phêrô Ngày bổn mạng: 29/6 Ngày thành lập […]
Giáo Xứ Hòa Lâm Hành Hương Nhà Thờ Chính Tòa 19/6/2016
Giáo Xứ Hòa Lâm Hành Hương Nhà Thờ Chính Tòa 19/6/2016
Giáo Xứ Hòa Lâm Thuộc Giáo Hạt Trà Kiệu Bổn mạng: Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời Ngày bổn mạng: 15/8 Ngày […]
Giáo Xứ Phước Tường Hành Hương Nhà Thờ Chính Tòa 12/6/2016
Giáo Xứ Phước Tường Hành Hương Nhà Thờ Chính Tòa 12/6/2016
Giáo Xứ Phước Tường Thuộc Giáo Hạt Đà Nẵng Bổn mạng: Thánh Giuse Ngày bổn mạng: 19/3 Ngày thành lập […]
Giáo Xứ Cẩm Lệ Hành Hương Nhà Thờ Chính Tòa 5/6/2016
Giáo Xứ Cẩm Lệ Hành Hương Nhà Thờ Chính Tòa 5/6/2016
Giáo Xứ Cẩm Lệ Thuộc Giáo Hạt Hoà Vang Bổn mạng: Mẹ Mân  Côi Ngày bổn mạng: 7/10 Ngày thành […]
Giáo Xứ An Hải Hành Hương Nhà Thờ Chính Tòa 29/5/2016
Giáo Xứ An Hải Hành Hương Nhà Thờ Chính Tòa 29/5/2016
Giáo Xứ An Hải Thuộc Giáo Hạt Hội An Bổn mạng: Mẹ Lên  Trời         Ngày bổn mạng: 15/8 Ngày thành […]
Giáo Xứ Xuân Thạnh Hành Hương Nhà Thờ Chính Tòa 22/5/2016
Giáo Xứ Xuân Thạnh Hành Hương Nhà Thờ Chính Tòa 22/5/2016
 Giáo Xứ Xuân Thạnh Thuộc Giáo Hạt Trà Kiệu Bổn mạng: Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời Ngày bổn mạng: 15/8 Ngày […]
Thông Báo: Chương trình đại hội hành hương Đức Mẹ Trà Kiệu năm 2016
Thông Báo: Chương trình đại hội hành hương Đức Mẹ Trà Kiệu năm 2016
 GIÁO PHẬN ĐÀ NẴNG GIÁO XỨ TTTM TRÀ KIỆU                     *** THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI HÀNH HƯƠNG NĂM […]
Giáo Xứ Cồn Dầu Hành Hương Nhà Thờ Chính Tòa 15/5/2016
Giáo Xứ Cồn Dầu Hành Hương Nhà Thờ Chính Tòa 15/5/2016
Giáo Xứ Cồn Dầu Thuộc Giáo Hạt Hội An Bổn mạng: Mẹ Lên Trời Ngày bổn mạng: 15/8 Ngày thành […]
Giáo Xứ An Ngãi Hành Hương Nhà Thờ Chính Tòa 08/5/2016
Giáo Xứ An Ngãi Hành Hương Nhà Thờ Chính Tòa 08/5/2016
Giáo Xứ An Ngãi Thuộc Giáo Hạt Hoà Vang Bổn mạng: Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ Ngày bổn mạng: […]
ĐẦU TRANG