Bài Phát Biểu Nhân Ngày Lễ Ngân Khánh Cha Phao Lô Maria, TĐD Kiêm Quản Xứ Giáo Xứ Chính Tòa Đà Nẵng
Bài Phát Biểu Nhân Ngày Lễ Ngân Khánh Cha Phao Lô Maria, TĐD Kiêm Quản Xứ Giáo Xứ Chính Tòa Đà Nẵng
         Trọng kính Đức Cha, kính thưa các Cha đồng tế, các Cha khách mời, các vị khách quý và […]
Thánh Lễ Ngân Khánh Linh mục Cha Tổng Đại Diện kiêm Quản xứ Chính Tòa Phaolô Maria Trần Quốc Việt 16/5/2016
Thánh Lễ Ngân Khánh Linh mục Cha Tổng Đại Diện kiêm Quản xứ Chính Tòa Phaolô Maria Trần Quốc Việt 16/5/2016
Cộng đoàn Giáo xứ Chính Tòa, quan khách, thân hữu, quý Cha và Đức Giám Mục Giáo Phận đã cùng […]
Giáo Lý Dâng Hoa Kính Mẹ và Thánh Lễ Thêm Sức Thứ 7, 14/5/2016
Giáo Lý Dâng Hoa Kính Mẹ và Thánh Lễ Thêm Sức Thứ 7, 14/5/2016
 Thứ Bảy, 14/5/2016, tuần thứ 3 trong Tháng Hoa Kính Mẹ, cộng đoàn Giáo xứ Chính Tòa lại cùng nhau […]
Giới Người Cha Dâng Hoa Kính Mẹ Thứ Bảy 7/5/2016
Giới Người Cha Dâng Hoa Kính Mẹ Thứ Bảy 7/5/2016
Một cách đặc biệt trong các ngày thứ bảy của tháng Hoa, đoàn con cái Giáo xứ luôn dành cho Mẹ […]
Kỷ Niệm 03 Năm Cung Hiến Nhà Thờ Chính Tòa Đà Nẵng 01/5/2016
Kỷ Niệm 03 Năm Cung Hiến Nhà Thờ Chính Tòa Đà Nẵng 01/5/2016
Thánh Lễ chiều lúc 17g00, 01/5/2016, Đức Giám Mục Giáo Phận, Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân đã chủ tế […]
Giới Trẻ Dâng Hoa Kính Mẹ – Khai Mạc Tháng Hoa 2016
Giới Trẻ Dâng Hoa Kính Mẹ – Khai Mạc Tháng Hoa 2016
Lúc 17g00, 30/4/2016, cộng đoàn Giáo xứ Chính Tòa đã quây quần bên Núi Đá Mẹ để khai mạc Tháng […]
Lễ Chúa Chiên Lành – Cầu Nguyện Cho Ơn Gọi Tu Trì 17/4/2016
Lễ Chúa Chiên Lành – Cầu Nguyện Cho Ơn Gọi Tu Trì 17/4/2016
Hôm nay 17/4/2016, Lễ Chúa Chiên Lành, Giáo Hội dành để cầu nguyện đặc biệt cho Ơn Gọi Tu Trì. Tại […]
Lời Từ Biệt Đức Cha Giuse Châu Ngọc Tri Của Cha Cha An-tôn Trần Văn Trường 03/4/2016
Lời Từ Biệt Đức Cha Giuse Châu Ngọc Tri Của Cha Cha An-tôn Trần Văn Trường 03/4/2016
TRỌNG KÍNH ĐỨC CHA Lại một lần nữa con được chỉ định đại diện cộng đoàn để bái chào Đức […]
Thánh Lễ Giáo Xứ Chính Tòa Chia Tay Đức Cha Giuse Châu Ngọc Tri 03/4/2016
Thánh Lễ Giáo Xứ Chính Tòa Chia Tay Đức Cha Giuse Châu Ngọc Tri 03/4/2016
Sáng nay, 03/4, Chúa Nhật 2 Phục Sinh, Thánh Lễ lúc 05g15 đã diễn ra trong không khí bùi ngùi […]
Đêm Vọng Phục Sinh 26/3/2016
Đêm Vọng Phục Sinh 26/3/2016
Alleluia, Alleluia, Alleluia, Chúa đã sống lại thật! Như một âm thanh chuẩn mực nhất của đêm nay đã vang lên khắp […]
ĐẦU TRANG