Trang Ảnh Thánh lễ Vĩnh khấn và Kim khánh, Ngọc khánh, Kim Cương Khánh, Bạch Kim Khánh Khấn Dòng – SPC Đà Nẵng 29/8/2015
Trang Ảnh Thánh lễ Vĩnh khấn và Kim khánh, Ngọc khánh, Kim Cương Khánh, Bạch Kim Khánh Khấn Dòng – SPC Đà Nẵng 29/8/2015
Sáng nay 29/8/2015, Thánh lễ Vĩnh khấn và mừng Kim khánh, Ngọc khánh, Kim Cương Khánh, Bạch Kim Khánh Khấn […]
Thánh Lễ Mừng Kính Đức Maria Hồn Xác Lên Trời 15/8/2015
Thánh Lễ Mừng Kính Đức Maria Hồn Xác Lên Trời 15/8/2015
Ngày 15/8 hằng năm, có thể nói cách riêng đối với người Công Giáo Việt Nam, là một ngày hội […]
Thánh Lễ Tạ Ơn Của Các Tân Linh Mục Tại Giáo Xứ Chính Tòa 07/8/2015
Thánh Lễ Tạ Ơn Của Các Tân Linh Mục Tại Giáo Xứ Chính Tòa 07/8/2015
Nhà Thờ Chính Tòa là nhà thờ mẹ trong giáo phận. Bên cạnh đó, trong số các tân chức vừa […]
Bế Giảng Giáo Lý 2014-2015 28/6/2015
Bế Giảng Giáo Lý 2014-2015 28/6/2015
Sau 40 tuần, từ Chúa Nhật, 14/9/2014, khoảng 350 em/ 752 tổng các em thiếu nhi trong giáo xứ ở độ […]
Rước Lễ Lần Đầu Gx. Chính Tòa Đà Nẵng 21/6/2015
Rước Lễ Lần Đầu Gx. Chính Tòa Đà Nẵng 21/6/2015
64 em nhỏ trong Giáo xứ Chính Tòa hôm nay diễm phúc lần đầu tiên được rước Mình và Máu Thánh […]
Hình Ảnh Bổn Mạng Giáo Xứ Chính Tòa Đà Nẵng – Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu
Hình Ảnh Bổn Mạng Giáo Xứ Chính Tòa Đà Nẵng – Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu
Theo như thông báo, Thứ sáu, 12/6 Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu bổn mạng của Giáo Phận và Giáo xứ Chính […]
Thêm Sức và Bế Mạc Tháng Hoa 23/5/2015
Thêm Sức và Bế Mạc Tháng Hoa 23/5/2015
Thứ bảy, ngày 23/5/2015, trong tâm tình cử hành phụng vụ của Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, 70 […]
Tôn Vinh Đức Mẹ Tháng Hoa Do Giới Lão Thành Phụ Trách 09/5/2015
Tôn Vinh Đức Mẹ Tháng Hoa Do Giới Lão Thành Phụ Trách 09/5/2015
Chiều thứ 7, 9/5/2015, Giới Lão Thành đã thay mặt cộng đoàn dâng hoa tôn vinh Mẹ, Thánh Lễ do […]
Tôn Vinh Đức Mẹ Tháng Hoa Do Giới Trẻ Phụ Trách 02/5/2015
Tôn Vinh Đức Mẹ Tháng Hoa Do Giới Trẻ Phụ Trách 02/5/2015
Qua nhạc phẩm Cánh Hoa Tuyệt Vời của nhạc sĩ Trầm Hương, Giới Trẻ Giáo Xứ đã giúp và cùng cộng […]
Thiếu Nhi Giáo Lý: Cầu Nguyện Cho Ơn Thiên Triệu – Chúa Nhật Chúa Chiên Lành 26/4/2015
Thiếu Nhi Giáo Lý: Cầu Nguyện Cho Ơn Thiên Triệu – Chúa Nhật Chúa Chiên Lành 26/4/2015
Bên cạnh những sinh hoạt trong ngày cầu nguyện cho Ơn Thiên Triệu tu trì mang tính Giáo phận tại […]
ĐẦU TRANG