Hình Ảnh Lễ Kính Lòng Thương Xót Chúa 12/4/2015
Hình Ảnh Lễ Kính Lòng Thương Xót Chúa 12/4/2015
Chiều nay, 12/4/2015, Chúa Nhật 2 Phục Sinh, Thánh Lễ Kính Lòng Thương Xót Chúa đã được long trọng cử […]
Hình Ảnh Đêm Vọng Đại Lễ Phục Sinh 4/4/2015
Hình Ảnh Đêm Vọng Đại Lễ Phục Sinh 4/4/2015
40 đêm ngày chay tịnh đã qua, màu tím u buồn đã không còn…, đoàn con cái Chúa Giáo xứ […]
Thư Mục vụ Lễ Phục Sinh năm 2015 của Đức Giám mục Giáo phận Đà Nẵng
Thư Mục vụ Lễ Phục Sinh năm 2015 của Đức Giám mục Giáo phận Đà Nẵng
Thư Mục vụ Lễ Phục Sinh năm 2015 của Đức Giám mục Giáo phận Đà Nẵng  
Thứ 6 Tuần Thánh – Tưởng Niệm Cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu 03/4/2015
Thứ 6 Tuần Thánh – Tưởng Niệm Cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu 03/4/2015
Đàng Thánh Giá Thứ Sáu Tuần Thánh Năm Tân Phúc Âm Hóa Đời Sống Giáo Xứ Và Các Cộng Đoàn […]
Một Vài Hình Ảnh Thánh Lễ Tiệc Ly và Chầu Mình Thánh Chúa 2015
Một Vài Hình Ảnh Thánh Lễ Tiệc Ly và Chầu Mình Thánh Chúa 2015
                   
Hình Ảnh Thánh Lễ Dầu tại Nhà thờ Chính Tòa Đà Nẵng 2/4/2015
Hình Ảnh Thánh Lễ Dầu tại Nhà thờ Chính Tòa Đà Nẵng 2/4/2015
Sáng nay, Thánh Lễ làm phép dầu đã được cử hành tại Nhà thờ Chính Tòa Đà Nẵng do ĐGM […]
Thánh Lễ Truyền Dầu, Giáo phận Đà Nẵng, năm 2015
Thánh Lễ Truyền Dầu, Giáo phận Đà Nẵng, năm 2015
Sáng Thứ năm Tuần thánh (2.4.2015), tại sân nhà thờ Chính tòa Đà Nẵng, ĐGM Giáo phận đã Chủ sự […]
Thông báo về Mục vụ Di dân của Giáo phận Đà Nẵng tại Miền Nam 2015
Thông báo về Mục vụ Di dân của Giáo phận Đà Nẵng tại Miền Nam 2015
Thông báo về Mục vụ Di dân của Giáo phận Đà Nẵng tại Miền Nam 2015     Nguồn: giaophandanang.org
Hình Ảnh Một Buổi Ngắm Lễ Đèn Tuần Thánh 2015
Hình Ảnh Một Buổi Ngắm Lễ Đèn Tuần Thánh 2015
Trong tâm tình những ngày Tuần Thánh, Giáo Xứ Chính Tòa đang tổ chức các buổi ngắm Lễ Đèn, dưới […]
Chủ Nhật Lễ Lá Năm B 29/3/2015
Chủ Nhật Lễ Lá Năm B 29/3/2015
Một nghịch lý vĩ đại hôm nay đã diễn ra, một vị vua được tung hô, được trải thảm lá […]
ĐẦU TRANG