16:00 – 10.8.2022: Clergy Đà Nẵng – Clergy Huế | Giải bóng đá Giáo sĩ Việt Nam – Cúp Hiệp hành 2022
16:00 – 10.8.2022: Clergy Đà Nẵng – Clergy Huế | Giải bóng đá Giáo sĩ Việt Nam – Cúp Hiệp hành 2022
Trận đấu giữa hai đội Clergy Đà Nẵng và Clergy Huế diễn ra lúc 16g00 ngày 10.8.2022
Thông tin về việc Hành Hương Thường Niên La Vang 2022
Thông tin về việc Hành Hương Thường Niên La Vang 2022
Thông tin về việc Hành Hương Thường Niên La Vang 2022
16:30 – 03.8.2022: Clergy Hà Tĩnh – Clergy Đà Nẵng | Giải bóng đá Giáo sĩ Việt Nam – Cúp Hiệp hành 2022
16:30 – 03.8.2022: Clergy Hà Tĩnh – Clergy Đà Nẵng | Giải bóng đá Giáo sĩ Việt Nam – Cúp Hiệp hành 2022
Trận đấu giữa hai đội Clergy Hà Tĩnh và Clergy Đà Nẵng diễn ra lúc 16g30 ngày 03.8.2022 trên sân vận […]
Giáo xứ TTTM Trà Kiệu: Thư ngỏ kêu gọi tu bổ sườn đồi Bửu Châu (Linh đài Mẹ – Nhà thờ Núi)
Giáo xứ TTTM Trà Kiệu: Thư ngỏ kêu gọi tu bổ sườn đồi Bửu Châu (Linh đài Mẹ – Nhà thờ Núi)
Thư ngỏ kêu gọi tu bổ sườn đồi Bửu Châu (Linh đài Mẹ - Nhà thờ Núi)
16:00 – 01.8.2022: Clergy Đà Nẵng – Clergy Qui Nhơn | Giải bóng đá Giáo sĩ Việt Nam – Cúp Hiệp hành 2022
16:00 – 01.8.2022: Clergy Đà Nẵng – Clergy Qui Nhơn | Giải bóng đá Giáo sĩ Việt Nam – Cúp Hiệp hành 2022
Trận đấu giữa hai đội Clergy Đà Nẵng và Clergy Qui Nhơn diễn ra lúc 16g00 ngày 01/08/2022 tại sân […]
Mừng lễ Thánh Gioakim và Thánh Anna – Bổn mạng Giới Lão Thành giáo xứ Chính Tòa Đà Nẵng
Mừng lễ Thánh Gioakim và Thánh Anna – Bổn mạng Giới Lão Thành giáo xứ Chính Tòa Đà Nẵng
Vào lúc 05g15 sáng ngày 26.7.2022, Thánh lễ nhớ Thánh GioaKim và Thánh Anna – Bổn mạng Giới Lão Thành, […]
Thư chung gửi Dân Chúa Giáo phận Đà Nẵng nhân dịp hậu Công nghị Giáo phận 2022
Thư chung gửi Dân Chúa Giáo phận Đà Nẵng nhân dịp hậu Công nghị Giáo phận 2022
G GỬI DÂN CHÚA GIÁO PHẬN ĐÀ NẴNG NHÂN DỊP HẬU CÔNG NGHỊ GIÁO PHẬN NĂM 2022
Thư mời và Chương trình hành hương Đền Thánh Anrê Phú Yên – Phước Kiều, 26.7.2022
Thư mời và Chương trình hành hương Đền Thánh Anrê Phú Yên – Phước Kiều, 26.7.2022
Thư mời và Chương trình hành hương Đền Thánh Anrê Phú Yên - Phước Kiều, 26.7.2022
Thánh lễ lãnh nhận RƯỚC LỄ LẦN ĐẦU tại Nhà thờ Chính Tòa ngày 24.7.2022
Thánh lễ lãnh nhận RƯỚC LỄ LẦN ĐẦU tại Nhà thờ Chính Tòa ngày 24.7.2022
Thánh lễ lãnh nhận RƯỚC LỄ LẦN ĐẦU tại Nhà thờ Chính Tòa ngày 24.7.2022 do cha phụ tá Phêrô Nguyễn […]
ĐẦU TRANG