Thánh Lễ Mừng Kính Đức Maria Hồn Xác Lên Trời 15/8/2015
Thánh Lễ Mừng Kính Đức Maria Hồn Xác Lên Trời 15/8/2015
Ngày 15/8 hằng năm, có thể nói cách riêng đối với người Công Giáo Việt Nam, là một ngày hội […]
Thánh Lễ Tạ Ơn Của Các Tân Linh Mục Tại Giáo Xứ Chính Tòa 07/8/2015
Thánh Lễ Tạ Ơn Của Các Tân Linh Mục Tại Giáo Xứ Chính Tòa 07/8/2015
Nhà Thờ Chính Tòa là nhà thờ mẹ trong giáo phận. Bên cạnh đó, trong số các tân chức vừa […]
Thánh Lễ Phong Chức Linh Mục Giáo Phận Đà Nẵng 4/8/2015
Thánh Lễ Phong Chức Linh Mục Giáo Phận Đà Nẵng 4/8/2015
Như truyền thông Giáo phận Đà Nẵng và các giáo xứ đã loan tin, sáng sớm nay Giáo phận Đà […]
Trại Hè Thiếu Nhi Thánh Thể Giáo Xứ Nhượng Nghĩa –  Gp  Đà Nẵng  2015
Trại Hè Thiếu Nhi Thánh Thể Giáo Xứ Nhượng Nghĩa –  Gp  Đà Nẵng  2015
Trong  hai ngày 25 & 26/7/2015, tại sân Thánh Đường  Nhượng Nghĩa, các em thiếu nhi của Giáo xứ đã […]
Lễ Kính Chân Phước Anrê Phú Yên tại Đền Thánh Phước Kiều 25/7/2015
Lễ Kính Chân Phước Anrê Phú Yên tại Đền Thánh Phước Kiều 25/7/2015
Những biến cố trọng đại mừng 400 năm Tin Mừng trên đất Việt, 50 năm thành lập Giáo phận Đà […]
Khóa huấn luyện tác viên Mục vụ gia đình
Khóa huấn luyện tác viên Mục vụ gia đình
Ngày 10 – 12/07/2015. Ban Mục Vụ Gia Đình (MVGĐ) Giáo phận phối hợp với Ban Nghiên huấn của Ủy […]
Công bố các ứng viên xin chịu chức Linh mục và Phó tế năm 2015
Công bố các ứng viên xin chịu chức Linh mục và Phó tế năm 2015
  Nguồn: giaophandanang.org
Thông báo Tháng 7/2015 của Văn phòng TGM Đà Nẵng
Thông báo Tháng 7/2015 của Văn phòng TGM Đà Nẵng
  Nguồn: giaophandanang.org
Bế Giảng Giáo Lý 2014-2015 28/6/2015
Bế Giảng Giáo Lý 2014-2015 28/6/2015
Sau 40 tuần, từ Chúa Nhật, 14/9/2014, khoảng 350 em/ 752 tổng các em thiếu nhi trong giáo xứ ở độ […]
Rước Lễ Lần Đầu Gx. Chính Tòa Đà Nẵng 21/6/2015
Rước Lễ Lần Đầu Gx. Chính Tòa Đà Nẵng 21/6/2015
64 em nhỏ trong Giáo xứ Chính Tòa hôm nay diễm phúc lần đầu tiên được rước Mình và Máu Thánh […]
ĐẦU TRANG