Thông báo: Chúa Nhật II Mùa Chay – Năm A

1.Từ thứ hai, 17/3 đến thứ bảy, 22/3 giáo họ Phêrô Lựu phụ trách trực phụng vụ.

2. Thứ tư, 19/3 lễ Thánh Giuse Bạn Trăm Năm Đức Maria, quan thầy của Đức Giám Mục Giáo Phận, Cha cựu phó xứ Thanh Sơn, cha Giuse Khang và 415 giáo dân, thánh lễ được cử hành vào lúc 17g00 do Đức Giám Mục chủ sự. Kính mời trưởng các giáo họ, trưởng các giới ban ngành đoàn thể vào lúc 16g30 đến nhà thờ để tham dự đoàn rước (nam mặc âu phục, nữ mặc áo dài).

3. Thứ năm, 20/3 giáo xứ Chầu Thánh Thể, ca đoàn phụ trách.

4. Thứ sáu, 21/3 vào lúc 19g30 gẫm đàng Thánh Giá, giáo họ Phêrô Lựu và Emmanuel Triệu phụ trách.

 

 

Văn Phòng Gx. Chính Tòa Đà Nẵng