Thông báo: Chúa Nhật III Mùa Chay – Năm A

1. Từ thứ hai, 24/3 đến thứ bảy, 29/3 giáo họ Micae Hy phụ trách trực phụng vụ.

2. Thứ năm, 27/3 giáo xứ Chầu Thánh Thể, giới Lão Thành phụ trách.

3.Thứ sáu, 28/3 vào lúc 19g30 gẫm đàng Thánh Giá, giáo họ Micae Hy và Phaolô Bường phụ trách.

4. Lớp giáo lý dự tòng của Hạt Đà Nẵng sẽ khai giảng lúc 19g15 thứ ba, ngày 01/4 tại nhà thờ Chính Tòa Đà Nẵng. Xin lấy giấy giới thiệu và nộp đơn tại nhà sách Chính Tòa.

 

 

Văn Phòng Gx. Chính Tòa Đà Nẵng