Thông báo: Chúa Nhật IV Thường Niên – Năm A

1.Thứ ba, ngày 04/02/2014, mời các chị em trong Giới Người Mẹ, vào lúc 19g30 đến tại Giáo xứ Chính Tòa Đà Nẵng để họp thường kỳ tháng.

2. Thứ năm, ngày 06/02/2014, Giáo xứ Chầu Thánh Thể sau Thánh Lễ chiều, Hội đoàn Legio phụ trách.

3.Chúa nhật, ngày 09/02/2014, sau Lễ Thiếu nhi, có rửa tội trẻ em. Xin các phụ huynh có trẻ em rửa tội đến tại văn phòng giáo xứ để nộp giấy giới thiệu rửa tội trong các ngày thứ ba 04/02/2014, thứ tư 05/02/2014, thứ năm 06/02/2014 và lúc 19g30 ngày thứ bảy 08/02/2014, mời phụ huynh và người đỡ đầu đến nhà thờ để tĩnh tâm và tập nghi thức rửa tội.

4. Mời BĐH các giáo họ Phaolô Bường, Anrê Trông, Giuse Khang, Đaminh Khảm và các anh chị đọc sách lễ Chúa Nhật đến nhà xứ nhận lịch đọc sách tháng 02. Xin ký nhận để tiện theo dõi.

 

Văn Phòng Gx. Chính Tòa Đà Nẵng