Thông báo: Số 16/TB/GXCT/2014, Chúa Nhật V Mùa Chay – Năm A

1.Tối thứ bảy, 05/4 vào lúc 19g30 kính mời giáo dân giáo họ Phêrô Lựu đến dự buổi tĩnh tâm để chuẩn bị mừng lễ bổn mạng của giáo họ mình. Lễ kính Thánh Phêrô Lựu được cử hành trọng thể vào lúc 05g00 sáng thứ hai 07/4. Xin cộng đoàn hiệp thông cầu nguyện.

2.Chúa nhật, 06/4 sau lễ Thiếu Nhi có rửa tội cho các em nhỏ.

3.Từ thứ hai, 07/4 đến thứ bảy, 12/4 giáo họ Anê Thành phụ trách trực phụng vụ.

4. Mời các anh giới Người Cha, và các chị giới Người Mẹ đến dự họp thường kỳ vào lúc 19g30 tối thứ hai, ngày 07/4.

5. Thứ năm, ngày 10/4 giáo xứ Chầu Thánh Thể, giới Người Cha phụ trách.

6. Phiên sám hối cuối cùng tại giáo xứ Chính Tòa bắt đầu lúc 19g00 tối thứ năm, 10/4. Xin cộng đoàn sốt sắng tham dự và xin Giới Trẻ phụ trách sắp xếp.

7. Tối thứ sáu, 11/4 vào lúc 19g30 giáo họ Anê Thành và Giuse Khang phụ trách Gẫm Đàng Thánh Giá.

 

 

Văn Phòng Gx. Chính Tòa Đà Nẵng