Thông báo: Chúa Nhật V Thường Niên – Năm A

1. Chúa nhật, 09/02 sau lễ thiếu nhi có rửa tội cho các em nhỏ.

2. Thứ ba, 11/02 vào lúc 17g00 lễ Đức Mẹ Lộ Đức tại núi đá, Hội Legio phụ trách, và lúc 19g30 mời các anh giới Người Cha đến dự họp thường kỳ.

3. Thứ năm, 13/02/14, giáo họ Phao Lô lộc phụ trách Chầu Thánh Thể và tĩnh tâm.

4. Lễ kính thánh Phaolô Lê Văn Lộc được cử hành trọng thể vào lúc 5g00 sáng thứ sáu, 14/02, bổn mạng Giáo Họ Phaolô Lê Văn Lộc. Xin cộng đoàn sốt sắng tham dự và hiệp thông cầu nguyện.

5. Thứ hai 10/02 đến thứ bảy 15/02 giáo họ Anrê Trông trực phụng vụ.

 

Văn Phòng Gx. Chính Tòa Đà Nẵng