Thông báo: Chúa Nhật VII Thường Niên – Năm A

1.Thứ hai, 24/02 giáo họ Đa Minh Khảm phụ trách trực phụng vụ.

2. Thứ năm, 27/02 giáo xứ Chầu Thánh Thể, hội Bác Ái Vinh Sơn phụ trách.

3. Chúa Nhật, 02/3 sau lễ Thiếu Nhi có rửa tội cho các em nhỏ, xin nộp giấy giới thiệu tại văn phòng giáo xứ, cha mẹ và người đỡ đầu đến nhà thờ tập nghi thức lúc 19g30, ngày 01/3.

4. Lớp giáo lý hôn nhân của hạt Đà Nẵng sẽ khai giảng lúc 19g30, thứ hai 03/3/2014 tại hội trường giáo xứ Chính Tòa Đà Nẵng. Xin lấy đơn và nộp đơn tại văn phòng giáo lý hôn Nhân hoặc nhà sách Chính Tòa.

 

Văn Phòng Gx. Chính Tòa Đà Nẵng