Thông báo: Chúa Nhật VIII Thường Niên – Năm A

1. Chúa Nhật, 02/3 sau lễ Thiếu Nhi có rửa tội cho các em nhỏ.

2. Từ thứ hai, 03/3 đến thứ bảy, 08/3 Giáo Họ Phaolô Lộc phụ trách trực phụng vụ.

3. Lớp Giáo Lý Hôn Nhân của Hạt Đà Nẵng sẽ khai giảng lúc 19g30 tối thứ hai, 03/3 tại hội trường nhà thờ Chính Tòa Đà Nẵng.

4. Thứ ba, 04/3 mời các chị Giới Người mẹ đến dự họp thường kỳ lúc 19g30.

5.Thứ tư, 05/3 Lễ Tro, Giáo Phận tổ chức hành hương Mùa Chay tại Núi Sọ giáo xứ An Ngãi, chương trình gẫm đàng Thánh Giá bắt đầu lúc 07g30.

6. Thứ năm, 06/3 giáo xứ Chầu Thánh Thể lúc 19g30, ban Phụng Vụ phụ trách.

7. Thứ sáu, 07/3 vào lúc 19g30 Gẫm Đàng Thánh Giá, giáo họ Đa Minh Khảm và Phaolô Lộc cùng phụ trách.

8. Theo thư kêu gọi quyên góp cho việc xây dựng Đại Chủng Viện Huế của TGM, bắt đầu từ tuần sau xin cộng đoàn rộng tay đóng góp vào oi của các Thánh Lễ ngày Chúa Nhật hoặc gửi về các cha.

 

 

Văn Phòng Gx. Chính Tòa Đà Nẵng