GIÁO XỨ CHÍNH TÒA ĐÀ NẴNG                                                   “TÔI TIN”

                 BAN GIÁO LÝ

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH BẾ GIẢNG NĂM HỌC GIÁO LÝ 2013-2014

Chúa Nhật 29/6/2014

 

I. TỔNG QUÁT

1. Thời gian và địa điểm :

Từ 08g00 Chúa Nhật 29/6/2014 tại Nhà thờ Chính Tòa Đà Nẵng.

2. Thành phần tổ chức :

            – Ban Điều Hành Giáo Lý + tất cả các Giáo Lý Viên.

            – Ban Phụ huynh Giáo Lý.

3. Khách mời :

            – Quý Cha Quản xứ, Cha Phó xứ

            – Ban Thường Vụ + BĐH 12 giáo họ.

 

II. CHƯƠNG TRÌNH

 

Thời gian

Nội dung

Phụ trách

Ghi chú

07g30 – 07g55

Tập trung các em nhận phần thưởng và Lớp VĐ

A.Diệp, C.Trang, C.Quỳnh, C.Đào

Kiểm diện, ghi số

 

Điểm danh xong, mời vào nhà thờ

 

 

08g00

Hát Kinh Chúa Thánh Thần

A.Đạt

 

 

Tổng kết năm học

C. Tuyết Anh

 

 

Lời huấn từ

Cha quản xứ

 

 

Phát thưởng

A.Đạt, C.Trang

C.Quỳnh, C.Đào, A.Tùng, A.Thắng giúp

08g30

Đoàn rước vào Nhà Thờ

A.Tuấn Anh

Thánh Giá, đèn hầu

 

Thánh Lễ

 

 

Sau bài giảng

Nghi thức “Tuyên Hứa Vào Đời”

A.Ngọc, A.Thơm, C.An

Micro, chứng chỉ, Kinh Thánh..

Sau lễ

Lời cám ơn

HS Lớp Vào Đời

 

 

III. PHÂN CÔNG

 

TT

Nội dung

Phụ trách

Ghi chú

1

Chuẩn bị phần thưởng

C.Hồng

2 bàn trong nhà thờ

2

Đánh số phần thưởng, các em

C.Trang

 

3

Lê tân lúc trao phần thưởng

C.Quỳnh, C.Đào, A.Tùng, A.Thắng

Chú ý trang phục

4

In giấy khen

A.Ngọc

 

5

Giấy mời quan khách

C.Tuyết Anh

 

6

Đón tiếp quan khách

Ban Điều Hành

 

7

MC tổng kết phát thưởng

A.Đạt

 

8

Thánh Giá + đèn chầu

A.Tuấn Anh chọn

 

9

Dẫn Thánh lễ

A.Ngọc

 

10

Đọc sách

Bài 1: Lớp VĐ

A.Ngọc chọn

11

Đáp ca

Ca đoàn Têrêxa

 

12

Lời nguyện tín hữu

C.Thiên Dung

 

13

Dâng lễ

Lớp VĐ

 

14

Sắp xếp chô ngồi quan khách

C.Tuyết Anh

 

 

III. LƯU Ý KHÁC

1. Xin để dành các hàng ghế phía trên cho các em xuất sắc và Lớp VĐ.

2. Sau giờ phát thưởng, các em xuất sắc và Lớp VĐ ra hành lang bên nữ để rước vào nhà thờ. Thứ tự đoàn rước:

Thánh Giá + đèn hầu – Lớp Vào Đời – HS xuất sắc -Đoàn chủ tế.

3. Trong Thánh lễ, mời quý vị Ban Thường Vụ và đại diện 12 Giáo họ ngồi trên cung thánh (BĐH điều động và chuẩn bị).

 

                                                                        Đà Nẵng, ngày 24 tháng 06 năm 2014

                                                                                    TM. Ban Điều Hành Giáo Lý

                                                                                                Trưởng Ban

 

 

 

                                                                                 Maria Phạm Thị Tuyết Anh