GIÁO PHẬN ĐÀ NẴNG 

GIÁO XỨ TTTM TRÀ KIỆU

                         ***

THÔNG BÁO

 CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI HÀNH HƯƠNG NĂM 2015

Trà Kiệu, 29-30/5/ 2015 

Kỷ niệm 130 năm Đức Mẹ Trà Kiệu 1885-2015

 Chủ đề : ĐỨC MARIA, NGÔI SAO CỦA CÔNG CUỘC TÂN PHÚC ÂM HÓA

“Maria vội vã lên đường” (Lc 1,39)

 

THỨ SÁU, NGÀY 29/5/2015 :

 

1. Thánh Lễ Khai Mạc:

–          Thời gian: 17g00

–          Địa điểm: Lễ đài trong sân Nhà thờ Giáo xứ Trà Kiệu.

–          Phụ trách phụng vụ: Giáo xứ sở tại.

 

2. Đêm Canh Thức – Kiệu và Chầu Thánh Thể:

–          Thời gian: bắt đầu từ 19g30.

–          Địa điểm : Từ Đền Đức Mẹ Thạnh Quang về Nhà thờ Giáo xứ. (mỗi người một cây nến nhỏ)

Sau đó, chầu Mình Thánh Chúa cho đến 24g00.

–          Phụ trách : Giáo xứ Trà Kiệu và các đoàn hành hương.

 

THỨ BẢY, NGÀY 30/5/2015:

 

BUỔI SÁNG:

1. Thánh Lễ lúc 5g tại Nhà thờ Giáo xứ.

2. Chầu Mình Thánh Chúa:

Tại Nhà thờ Núi theo đơn vị Giáo Hạt, cử một giáo xứ phụ trách.

–          07g30’ – 08g30’: Giáo Hạt Trà Kiệu (gx Xuân Thạnh)

–          08g30’ – 09g30’: Giáo Hạt Hòa Vang (gx Phú Thượng)

–          09g30’ – 10g30’: Giáo Hạt Đà Nẵng (gx Tam Tòa)

–          10g30’ – 11g30’: Giáo Hạt Tam Kỳ (ghọ Tam Mỹ)

–          11g30’ – 12g30’: Giáo Hạt Hội An ( gx Vĩnh Điện)

 

3. Hội thảo Mục vụ:

–          Chủ đề: Giáo xứ với việc tân Phúc Âm hóa.

–          Lễ đài, bàn ghế, âm thanh ánh sáng: Giáo xứ Trà kiệu.

–          Chủ tọa: Đức Giám mục Giáo phận.

–          Thời gian: Từ 09g00 – 11g30.

–          Địa điểm: Sân Nhà thờ Giáo xứ.

–          Thành phần tham dự: Tất cả thành viên Hội đồng Mục vụ các giáo xứ, giáo họ trong Giáo phận, Tu sĩ, Chủng sinh, Ban Chấp hành các Đoàn thể, Ban Ngành cấp Giáo phận và cấp giáo xứ, giáo họ, Giáo lý viên và những người quan tâm. Nhận huy hiệu tham dự sau khi gửi danh sách đăng ký.

–          Điều kiện tham dự: Đăng ký theo đơn vị giáo xứ và cho cha VP TGM trước ngày 25/5, đồng phục theo đơn vị mình nếu có, Giáo phận mời dùng cơm trưa tại chỗ. Mỗi tham dự viên mang theo một cây bút.

 

4. Bí tích Hòa giải:

–          Thời gian: từ 08g00 sáng cho đến giờ đi kiệu.

–          Phụ trách trật tự: Ban Trật tự Giáo xứ Trà Kiệu, Hòa Lâm, Xuân Thạnh, Phú Thượng.

–          Phụ trách giải tội: các Cha trong toàn Giáo phận. Xin các Cha Hạt trưởng tổ chức phân công.

–          Địa điểm:  Có 4 địa điểm:

 •   Nhà thờ Núi: các Cha Giáo Hạt Đà Nẵng
 •   Công trường Nhà thờ Núi: các Cha Giáo Hạt Hòa Vang & Hội An
 •   Sân trước Đài Mẹ Thạnh Quang: các Cha Giáo Hạt Tam Kỳ
 •   Nhà thờ Giáo xứ: các Cha Giáo Hạt Trà Kiệu.

 

BUỔI CHIỀU:

1. Kiệu Đức Mẹ:

–          Khai mạc: lúc 14g00 tại sân Nhà thờ Giáo xứ.

–          Dâng hoa kính Đức Mẹ: Giáo xứ Chính Tòa.

–          Lộ trình: Từ sân Nhà thờ Giáo xứ đến lễ đài Nhà thờ Núi.

–          Đoàn rước:

 •   Toàn thể cộng đoàn Dân Chúa theo đơn vị giáo xứ mình.
 •   Đặc biệt Quí vị tham dự viên của cuộc Hội thảo Mục vụ ban sáng.
 •   Đoàn đại biểu của mỗi giáo xứ và giáo họ biệt lập là 10 người, 5 nam và 5 nữ, mặc quốc phục, tự liệu một lẵng hoa mang tên giáo xứ mình.
 •   Quý Cha trong áo choàng trắng và giây các phép, các Đại chủng sinh mang áo dòng và áo surplie trắng, Tu sĩ nam nữ trong tu phục của mình.

–          Ca kinh dọc đường đi kiệu: Ban Đọc sách Giáo xứ Trà Kiệu.

–          Đội kèn tây: Giáo xứ Trà Kiệu.

–          MC : Một giọng nam và một giọng nữ.

–          Trật tự : Đoàn Hướng đạo sinh.

–          Hàng rào danh dự: Đoàn Thiếu nhi Thánh Thể và Hùng tâm Dũng chí.

 

2. Vũ khai mạc: Giáo xứ Chính Tòa

3. Hoạt cảnh kỷ niệm 400 năm đón nhận Tin Mừng: Dòng Thánh Phaolô Đà Nẵng.

 

4. Thánh Lễ kính Đức Mẹ Đi Viếng Bà Thánh Ysave, bế mạc Đại Hội.

–           Hát lễ: Cộng đồng. Ca đoàn Trà Kiệu lĩnh xướng.

–          Đọc sách thánh :

 •   Bài I : Tu sĩ.
 •   Đáp ca : Một ca viên.
 •   Bài II : Đại chủng sinh.
 •   Tin Mừng : Thầy Phó tế.

–          Xin oi: Hướng đạo sinh.

–          Lời nguyện tín hữu : Thầy Phó tế.

–          Dâng lễ vật: Giáo xứ Hội An.

–          Cầm dù tại các điểm cho rước lễ: Trưởng các đoàn thể thiếu nhi.

 

Trà Kiệu, ngày 12 tháng 4 năm 2015

Thay mặt Ban Tổ chức             

Linh mục Gioan Nguyễn Văn Hoàng

Quản xứ TTTM Trà Kiệu

 

Nguồn: giaophandanang.org