Thông Báo: Chương Trình Lễ Khai Mạc Năm Thánh Đức Mẹ Trà Kiệu.01.01.2020