CHƯƠNG TRÌNH
THÁNH LỄ MẸ THIÊN CHÚA –  CẦU CHO HOÀ BÌNH THẾ GIỚI
KHAI MẠC NĂM THÁNH ĐỨC MẸ TRÀ KIỆU
Kỷ niệm 135 năm Đức Mẹ hiện ra (1885 – 2020)
Thứ Tư, ngày 01/01/2020

Chủ đề: ĐỨC MẸ PHÙ HỘ CÁC GIÁO HỮU

Thời gian: 8g30, Thứ Tư, ngày 01/01/2020

Địa điểm: – Khai mạc tại tiền đường Nhà thờ giáo xứ, nơi Đức Mẹ hiện ra
– Thánh lễ tại lễ đài Trung tâm Thánh Mẫu Trà Kiệu