HỘI THÁNH CÔNG GIÁO
Tòa Tổng Giám mục Huế 6 Nguyễn Trường Tộ, HuếTHÔNG BÁO
V/v: TRUYỀN CHỨC LINH MỤC


Kính gửi: Quý Linh mục, Quý Bề trên,
Quý Đại Chủng sinh, Quý Tu sĩ nam nữ,
Quý Anh Chị em giáo hữu.

Tòa Tổng Giám mục Huế trân trọng thông báo:

I. Đức Tổng Giám mục Giuse đã gọi Quý Thầy Phó tế sau đây lên chức Linh mục: 

1. Thầy G.B. Trần Kim Cang, sinh năm 1986, thuộc Giáo xứ Dương Sơn,

2. Thầy Maria GB. Nguyễn Hiếu Đức, sinh năm 1987, thuộc Giáo xứ Sáo Cát,

3. Thầy Matthêô Phạm Khắc Huy, sinh năm 1986, thuộc Giáo xứ Thiện Loại,

4. Thầy Giuse Trần Hưng, sinh năm1987, thuộc Giáo xứ Phường Tây,

5. Thầy Phêrô Nguyễn Văn Lời, sinh năm 1988, thuộc Giáo xứ Thủy Yên,

6. Thầy Grêgôriô Nguyễn Đình Mỹ, sinh năm 1988, thuộc Giáo xứ Dạ Lê,

7. Thầy Anrê Phạm Tấn Thăng, sinh năm 1985, thuộc Giáo xứ Phường Tây,

8. Thầy Phaolô Nguyễn Trung Thật, sinh năm 1987, thuộc Giáo xứ Hói Dừa,

9. Thầy Gioakim Trần Minh Tín, sinh năm 1987, thuộc Giáo xứ Hương Lâm,

10. Thầy Giacôbê Nguyễn Ngọc Tuấn, sinh năm 1986, thuộc Giáo xứ Nước Ngọt.

II. Đan sĩ Dòng Thiên An Huế sau đây cũng được Bề trên chấp thuận gọi lên chức Linh mục:

1. Thầy Placide Phan Huy Hiếu, sinh năm 1972, gốc Giáo xứ Xuân Tình, Giáo phận Hà Tĩnh.

Đức Tổng Giám mục Giuse sẽ chủ tế Thánh lễ Truyền chức Linh mục cho các Ứng viên trên, lúc 08g30 thứ Tư, ngày 07 tháng 10 năm 2020, tại Nhà thờ Chính tòa Phủ Cam.

Xin các thành phần Dân Chúa hiệp ý cầu nguyện, dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và Đức Mẹ La Vang.

Ai biết các Ứng viên Linh mục trên có ngăn trở về Giáo luật, xin vui lòng báo cho Tòa Tổng Giám mục Huế càng sớm càng tốt.

Huế, ngày 11 tháng 09 năm 2020

Tổng Đại diện Tổng Giáo phận Huế

 Linh mục Antôn Dương Quỳnh

Xem file pdf tại đây.

Nguồn: Tổng Giáo Phận Huế