Kính thưa toàn thể bà con Giáo Xứ Chính Tòa,

 Nhằm phục vụ một số nhu cầu của bà con, chẳng hạn như anh chị em Giáo Lý Viên, có những nhu liệu phục vụ cho việc dạy Giáo Lý…, chúng tôi mở trương mục này để bà con nào