THÔNG BÁO: – Kỷ niệm thành lập Giáo Phận Đà Nẵng; – Cuối năm và Tết Kỷ Hợi 2019; và – Bổn Mạng Giáo xứ Chính Tòa