Thông báo: Lễ Khai Mạc Năm Thánh Tôn Vinh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam 19/6/2018