GIÁO XỨ CHÍNH TÒA

 

THÔNG  BÁO

NGÀY, GIỜ CÁC THÁNH LỄ

TRONG DỊP TẾT ẤT MÙI 2015

 

TT

            Ngày, Giờ

Chủ đề

Ca đoàn phụ trách

I

Thứ tư, 11/02/2015

23 tháng chạp

Lễ Kính Đức Mẹ Lộ Đức

 

 

Sáng 05g00

Trong Nhà Thờ

Cộng đoàn

 

Chiều 17g00

Lễ Tạ ơn Đức Mẹ và Chầu Phạt Tạ cuối năm tại Núi Đá

Monica

II

Thứ tư, 18/02/2015

30 Tết

 

1

Sáng 05g00

Lễ Tro

Cêcilia

2

Chiều 17g00

Lễ Tro

Thánh Gia

3

Tối 21g00

Lễ Giao thừa

Mônica

III

Thứ năm, 19/02/2015

Mồng Một Tết

 

 

Sáng 06g00

Cầu Bình an cho năm mới

Mẹ Lên Trời

 

Chiều 17g00

Cầu Bình an cho năm mới

Cêcilia

IV

Thứ sáu, 20/02/2015

Mồng Hai Tết

 

 

Sáng 06g00

Kính nhớ Tổ Tiên và

Ông Bà Cha Mẹ

Thánh Gia

 

Chiều 17g00

Lễ Mừng Thọ

Têrêxa

V

Thứ bảy, 21/02/2015

Mồng Ba Tết

 

 

Sáng 06g00

Thánh hóa công ăn

việc làm

Phanxicô

 

Chiều 17g00

Lễ Chúa Nhật I Mùa Chay

Mẹ Lên Trời

VI

Chúa Nhật,22/02/2015

Mồng Bốn Tết

CN I Mùa Chay

 

1

Sáng  05g15

 

Thánh Gia

2

Sáng  08g00

 

Têrêxa

3

Sáng  10g00

 

Tiếng Anh

4

Chiều 17g00

 

Cêcilia

 

Không có lễ 15g00 & 18g30