Thông báo :
Nhà thờ Chính Tòa Đà Nẵng trở lại các cử hành phụng vụ như bình thường, cụ thể bắt đầu từ ngày 18/9/2020:

⛪️ Chiều thứ Bảy:
* Cử hành phụng vụ Chúa Nhật: 17h15

⛪️ Ngày Chúa Nhật:
* Lễ Sáng: 05h15
* Lễ Thiếu Nhi: 08h00
* Lễ Tiếng Anh (English): 10h00
* Lễ Chiều I: 15h00 (trực tuyến định kỳ).
* Lễ Chiều II: 17h00
* Lễ Chiều III: 18h30

⛪️ Ngày trong tuần
* Lễ Sáng: 5h00
* Lễ Chiều: 17h15

🙏 Giờ giải tội
* 14h30-15h30, ngày thứ Năm và thứ Bảy

⭕️ Thánh lễ 15h00 ngày Chúa Nhật hằng tuần sẽ được ban truyền thông trực tuyến định kỳ trên các kênh:
▶️ Website: www.octorg.local
▶️ Youtube “NEW”: http://bit.ly/ChinhToaDaNang
▶️ Facebook: www.facebook.com/NhaThoChinhToaDanang

Kính mời cộng đoàn cùng theo dõi, hiệp thông và cầu nguyện.

Xin mọi người chia sẻ và phổ biến rộng rãi để góp phần mang lại lợi ích thiêng liêng cho tất cả mọi người.