Dưới đây là thông báo phụng vụ và phân công Đại Lễ Giáng Sinh 2021 của giáo xứ Chính Tòa, giáo phận Đà Phận
Chủ đề: Họ kể lại điều đã được nói về Hài Nhi Giêsu (x. Lc 2,17)

Xem và tải file PDF tại đây