TÒA GIÁM MỤC ĐÀ NẴNG
156 Trần Phú, Đà Nẵng

Đà Nẵng, ngày 11 tháng 7 năm 2014

THÔNG BÁO
SINH HOẠT GIÁO LÝ VIÊN và GIỚI TRẺ

 

 

 

Thứ Bảy ngày 26/7/2014, mừng ngày sinh nhật trên trời của Chân Phước Anrê Phú Yên, Giáo phận tổ chức hành hương về Đền Thánh Phước Kiều. Thánh lễ đồng tế sẽ được cử hành vào lúc 06g30 sáng.

Hôm nay cũng là lễ Quan Thầy của các Giáo Lý viên và Giới Trẻ. Kính mời các Giáo Lý viên và Giới trẻ trong toàn Giáo phận về tham dự ngày sinh hoạt từ sau Thánh Lễ cho đến 16g00 cùng ngày.

1. Giới Trẻ : tại khuôn viên Đền Thánh Phước Kiều. Giáo xứ nào chưa có tổ chức Giới Trẻ, xin cử 05 thành viên sẽ là Ban Chấp hành Giới Trẻ của Giáo xứ tham dự. Ban Mục vụ Giới Trẻ Giáo phận phối hợp với Ban Bác ái Xã hội CARITAS Giáo phận phụ trách sinh hoạt và thảo luận.

2. Giáo Lý viên : tại Hội trường khu Vinahouse Space, Thị trấn Vĩnh Điện. Cha Đa-minh Ngô Quang Tuyên, Tổng Thư ký Ủy ban Loan báo Tin Mừng thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam sẽ hướng dẫn học hỏi thảo luận Tông huấn “Niềm Vui Tin Mừng” của Đức Thánh Cha Phanxicô.

Xin Quý giáo xứ thông báo con số hoặc danh sách tham dự về Văn Phòng Toàn Giám mục Đà Nẵng trước ngày 25/7/2014 :
Email: tgmdng@gmail.com, Điện thoại Cha VP/TGM : 0905165867 ,
Trực VP/TGM: Thầy Khiêm: 0935644920.

Linh mục G.B Hồ Thái Sơn
Văn phòng Tòa Giám Mục