THÔNG BÁO
CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG
28/11/2021

  1. Chúa nhật I Mùa Vọng 28/11/2021, vào lúc 17g00, Đức Giám mục giáo phận sẽ cử hành lễ khai mạc hành trình hướng đến Thượng Hội Đồng Giám mục thế giới năm 2023, giai đoạn tại giáo phận. Xin cộng đoàn hiệp thông cầu nguyện
  2. Hôm nay cũng là ngày kỷ niệm thánh Anrê Trần Văn Trông tử đạo, bổn mạng của Giáo họ Anrê Trông. Thánh lễ mừng bổn mạng giáo họ được cử hành vào lúc 17g00 thứ Hai. Xin cộng đoàn hiệp thông cầu nguyện.
  3. Thứ Ba 30/11 Lễ kính Thánh Anrê Tông đồ, Quan thầy của 51 anh em. Xin Công đoàn hiệp ý cầu nguyện.
  4. Thứ Năm đầu tháng 01/12, sau Thánh lễ chiều 17g00 là giờ Chầu Thánh Thể do Đoàn Phan Sinh phụ trách.
  5. Thứ Sáu 03/12. Lễ kính Thánh Phanxicô Xaviê, Quan Thầy của 137 anh em. Xin Cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện.