Chính Tòa: Thông báo Số 02TB/GXCT/2019-2020 Chúa Nhật II Mùa Vọng – Năm A

  1. Từ thứ hai 08/12 đến thứ bảy 14/12 giáo họ Đaminh Cẩm trực phụng vụ.
  2. Thứ năm 12/12 sau thánh lễ 17g15 giáo xứ Chầu Thánh Thể do chương trình Thăng Tiến Hôn Nhân phụ trách, và lúc 19g00 là phiên sám hối của giáo xứ Chính Tòa, giới Người Cha phụ trách sắp xếp. Xin cộng đoàn lưu ý để dọn mình lãnh nhận bí tích hòa giải.
  3. Thứ sáu 13/12 Lễ Nhớ Thánh Luxia trinh nữ tử đạo, bổn mạng của 65 giáo dân, xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện.
  4. Việc quyên góp tổ chức Đại Lễ Giáng Sinh năm nay sẽ được thực hiện tại Nhà Thờ, thay vì quyên góp tại các Giáo họ như những năm trước đây. Vì vậy, kể từ Chúa nhật I Mùa Vọng (01/12/2019) trở đi, Giáo dân khi đi tham dự Thánh lễ sẽ đóng góp qua hình thức bỏ tiền vào các thùng được bố trí trong Nhà Thờ, các giáo dân nào muốn đóng riêng xin gặp Cha Quản xứ hoặc Ban Thường vụ. Rất mong sự rộng tay đóng góp của Cộng đoàn.

Văn Phòng Gx. Chính Tòa Đà Nẵng