THÔNG BÁO
CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG NĂM C
05/12/2021

  1. Chúa nhật 05/12, sau thánh lễ 08g00, có rửa tội cho trẻ em.
  2. Thứ Hai ngày 06/12 Lễ Thánh Giuse Nguyễn Duy Khang quan thầy của Giáo Họ Giuse Khang. Thánh lễ mừng bổn mạng sẽ được cử hành lúc 17g00 cùng ngày, xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện.
  3. Ban Giáo lý Hôn nhân của Hạt Đà Nẵng thông báo: Lớp Giáo lý Hôn nhân của Hạt Đà Nẵng sẽ khai giảng lúc 19g15 ngày thứ Hai 06/12/2021 tại Giáo xứ Thanh Đức. Xin đăng ký tại giáo xứ Thanh Đức.
  4. Thứ Ba ngày 07/12, Lễ nhớ Thánh Ambrôxiô, Giám mục, Tiến sĩ Hội thánh, quan thầy của 01 anh em. xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện.
  5. Thứ Tư 08/12/2021, Lễ trọng Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, ngày bế mạc Năm Đặc biệt Kính Thánh Giuse và cũng là ngày kỷ niệm thụ phong Linh mục của Đức Cha Giuse (1987-2021). Thánh lễ được cử hành trọng thể lúc 17g00 cùng ngày, do Đức Giám mục giáo phận chủ sự và vào lúc 19g30 cùng ngày, có giờ tôn vinh và rước kiệu bế mạc Năm Kính Thánh Giuse. Xin cộng đoàn hiệp thông để tôn vinh và cầu nguyện với Thánh Cả. Mời HĐMVGX tham gia đoàn rước cho Thánh lễ lúc 17g00 và Giờ Tôn Vinh lúc 19g30.
  6. Thứ Năm 09/12/2021, sau thánh lễ chiều lúc 17g00 là giờ Chầu Thánh Thể do Ban Phụ Huynh Giáo Lý phụ trách.