THÔNG BÁO
CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG
10/12/2023.

  1. Từ thứ Hai 11/12 đến thứ Bảy 16/12, Giáo họ Micae Hy trực phụng vụ và phụ trách Chầu Thánh Thể thứ Năm 14/12.
  2. Thứ Tư 13/12. Lễ nhớ Thánh Lucia, Trinh nữ, tử đạo, bổn mạng 85 chị em.
    Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện.
  3. Lúc 19g00 ngày thứ Sáu 15/12, Sám hối Mùa Vọng tại Giáo xứ Chính Tòa do Giới Trẻ và Sinh viên Chính Tòa phụ trách sắp xếp và xướng kinh.
  4. Để tổ chức kỷ niệm Ngân Khánh và Kim Khánh. Chương trình Thăng Tiến Hôn Nhân xin thông báo các đôi hôn phối năm 1998 và 1973 đăng ký tại các giáo họ đang sinh hoạt hoặc liên hệ với Chương trình TTHN của Giáo xứ (xem chi tiết tại các bảng thông báo).