THÔNG BÁO
CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG NĂM B
13/12/2020

 1. Chúa nhật 13/12, Thánh Lucia, Trinh nữ, tử đạo. Quan Thầy của 66 giáo
  dân. Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện.
 2. Từ thứ Hai 13/12 đến thứ Bảy 19/12. Giáo họ Giuse Viên trực phụng vụ.
 3. Thứ Năm 17/12, sáu Thánh Lễ chiều (17g15) là giờ Chầu Thánh Thể do
  Thừa Tác Viên Thánh Thể phụ trách.
 4. Cũng như năm vừa qua, trong năm nay, việc quyên góp tổ chức Đại Lễ
  Giáng Sinh sẽ thực hiện tại Nhà Thờ. Vì vậy, kể từ Chúa nhật I Mùa
  Vọng (30/11/2020) trở đi, Giáo dân khi đi tham dự Thánh lễ sẽ đóng góp
  qua hình thức bỏ tiền vào các thùng được bố trí trong Nhà Thờ, các giáo
  dân nào muốn đóng riêng xin gặp Cha Quản xứ hoặc Ban Thường vụ.
  Rất mong sự rộng tay đóng góp của Cộng đoàn.
 5. Theo Lịch Sám Hối Mùa Vọng của Giáo Hạt Đà Nẵng, từ ngày 04/12 đến
  hết ngày 21/12, các Cha trong Giáo Hạt sẽ ban Bí tích Hòa Giải tại các
  Nhà Thờ trong Giáo Hạt. Vì vậy, các chiều ngày thứ năm và thứ bảy các
  Cha Giáo xứ Chính Tòa sẽ không giải tội như thường lệ. Việc giải tội tại
  giáo xứ sẽ được thực hiện hằng ngày vào sau Lễ sáng ( 05g00) và trước
  Lễ chiều (17g15). Xin cộng đoàn lưu ý sắp xếp để lãnh nhận Bí Tích Hòa
  Giải đón mừng Đại Lễ Giáng Sinh.