THÔNG BÁO
CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG NĂM C
12/12/2021

  1. Cũng như năm vừa qua, trong năm nay, việc quyên góp tổ chức Đại Lễ Giáng Sinh sẽ thực hiện tại Nhà Thờ. Vì vậy, kể từ Chúa nhật III Mùa Vọng (12/12/2021) trở đi, Giáo dân khi đi tham dự Thánh lễ sẽ đóng góp qua hình thức bỏ tiền vào các thùng được bố trí trong Nhà Thờ, các giáo dân nào muốn đóng riêng xin gặp Cha Quản Xứ hoặc Ban Thường Vụ. Rất mong sự rộng tay đóng góp của Cộng đoàn.
  2. Thứ hai 13/12 Lễ Nhớ Thánh Lucia Trinh Nữ Tử Đạo quan thầy của 79 chị em, xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện.
  3. Thứ Năm 16/12/2021, sau Thánh lễ chiều là giờ Chầu Thánh Thể do CTThăng Tiến Hôn Nhân phụ trách
  4. Danh sách 10 ứng viên được đề cử vào ban Thường Vụ HĐMV Giáo Xứ Chính Tòa nhiệm kỳ 2021-2025 đã được niêm yết tại các bảng thông báo. Ngày bầu cử Ban Thường Vụ sẽ được tổ chức vào Chúa Nhật Thứ Tư Mùa Vọng ( 19/12/2021). Xin xem chi tiết tại các bảng thông báo.

Thời gian bầu cử Ban Thường Vụ – Hội đồng mục vụ giáo xứ vào Chúa Nhật IV Mùa vọng (19/12/2021).

Thời gian bỏ phiếu: các cử tri bắt đầu bỏ phiếu từ 08g00 sáng và kết thúc lúc 21g00 tối cùng ngày, được phân chia theo từng 02 Giáo họ như sau:
 Từ 08g00 đến 10g00: 02 Giáo họ Đaminh Khảm và Phaolô Lộc
– Từ 10g00 đến 12g00: 02 Giáo họ Đaminh Cẩm và Phêrô Lựu
– Từ 13g00 đến 15g00: 02 Giáo họ Micae Hy và Augustinô Huy
– Từ 15g00 đến 17g00: 02 Giáo họ Anê Thành và Giuse Viên
– Từ 17g00 đến 19g00: 02 Giáo họ Emmanuel Triệu và Phaolô Bường– Từ 19g00 đến 21g00 (kết thúc): 02 Giáo họ Anrê Trông và Giuse Khang

Kính mời quý ông bà anh chị em đôn đốc, nhắc nhở cùng nhau tham dự và cầu nguyện cho việc bầu cử có kết quả tốt đẹp như lòng Chúa mong ước.