Chính Tòa: Thông báo Số 04TB/GXCT/2019-2020 Chúa Nhật IV Mùa Vọng – Năm A

 1. Từ thứ hai 23/12 đến thứ bảy 28/12 giáo họ Micae Hy trực phụng vụ.
 2. Thứ ba 24/12 chỉ có Thánh Lễ sáng lúc 05g00, chiều không có Lễ. Chương trình Canh thức và Thánh Lễ đêm Mừng Chúa Giáng Sinh bắt đầu lúc 20g00 tối Thứ ba cùng ngày tại sân tiền đường Nhà Thờ.
 3. Thứ tư 25/12/2018: Đại Lễ Chúa Giáng Sinh .Có các Thánh lễ:            
  1. Buổi sáng: Lúc 06g00 và 10g00 ( Lễ Tiếng Anh)
  1. Buổi chiều: Lúc 17g00 tại tiền đường Nhà Thờ.
  1. Sau lễ chiều là khai mạc Hội chợ ẩm thực, Đêm Hoan Ca và Xổ số Mừng Chúa Giáng Sinh.
 4. Thứ năm 26/12 Lễ kính Thánh Stêphanô, tử đạo tiên khởi, Bổn mạng của 16 giáo dân, xin cộng đòan hiệp ý cầu nguyện và sau thánh lễ 17g15 giáo xứ Chầu Thánh Thể do hội BAVS phụ trách.
 5. Thứ sáu 27/12 Lễ kính Thánh Gioan Tông Đồ, tác giả sách Tin Mừng, Bổn mạng của 74 giáo dân. Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện.
 6. Chúa nhật 29/12/2019.  Lễ Thánh Gia Thất, Bổn mạng của Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân và Ca đoàn Thánh Gia, Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện. Buổi sáng có 3 thánh lễ như thường lệ, buổi chiều chỉ có một Thánh lễ lúc 17g00 tại tiền sảnh Nhà Thờ do Đức Cha Giuse chủ sự, trong Thánh lễ chiều có mừng Ngân Khánh Hôn phối (25 năm) cho các cặp Vợ Chông trong Giáo xứ. Mời cộng đoàn sốt sắng tham dự và hiệp ý cầu nguyện.
 7. Vào lúc 09g00 thứ tư ngày 01 tháng 01 năm 2020, Thánh lễ Mẹ Thiên Chúa-Cầu Cho Hòa Bình Thế Giới – Khai Mạc Năm Thánh Đức Mẹ Trà Kiệu tại Trung Tâm Thánh Mẫu Trà Kiệu, Giáo xứ có tổ chức thuê xe cho giáo dân tham dự, Xin liên hệ với anh Ngọc ban trật tự dể mua vé.
 8.  Trong thời gian từ Chúa Nhật I Mùa Vọng ((01/12) đến nay, Cộng đoàn đã đóng góp việc tổ chức Đại Lễ Giáng Sinh năm 2019 tại các thùng trong Nhà Thờ và các phong bì gởi đến Cha Quản xứ với số tiền: 100.098.000 đồng ( đạt tỷ lệ 49% so với tiền đóng góp Giáng Sinh năm 2018). Cha Quản xứ và Hội đồng Mục vụ giáo xứ trân trọng cám ơn sự đóng góp của cộng đoàn, Để việc tổ chức Đại Lễ Giáng sinh được tốt đẹp, kính mong Cộng đoàn tiếp tục rộng tay đóng góp cho Đại Lễ Giáng Sinh năm nay.

Văn Phòng Gx. Chính Tòa Đà Nẵng