Thông Báo: Số 05/TB/GXCT/2018-2019 Chúa Nhật Trong Tuần Bát Nhật Giáng Sinh – Lễ Thánh Gia Thất – Năm C