THÔNG BÁO
CHÚA NHẬT CHÚA HIỂN LINH
03/01/202
1

  1. Chúa nhật 03/01 , sau Thánh lễ 08g00 có rửa tội cho trẻ em.
  2. Từ thứ Hai 04/01 đến thứ Bảy 09/01/2021. Giáo họ Anrê Trông trực Phụng vụ.
  3. Thứ hai 04/01 kính mời các Giáo họ,Giới, Ban, Đoàn Thể đến tại nhà thờ để thu dọn các phần trang trí của minh trong dịp Đại Lễ  Giáng Sinh vừa qua.
  4. Thứ năm 07/01, sau thánh lễ chiều là giờ Chầu Thánh Thể do Ban Bác Ái Xã Hội-Caritas phụ trách.
  5. Trong tuần này, kính mời Các Giáo họ, các Giới, Ban, Đoàn thể chưa nộp báo cáo tổng kết xin tiếp tục nộp về tại văn phòng giáo xứ để kịp tổng hợp chuẩn bị cho Đại hội tổng kết năm 2020 của giáo xứ.