Chính Tòa: Thông báo Số 07TB/GXCT/2019-2020 Chúa Nhật Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa – Năm A

  1. Sáng Chúa nhật 12/01 tất cả các lớp giáo lý thi học kỳ I. Xin quý phụ huynh nhắc nhở cho các em đi học đông đủ đúng giờ.
  2. Để chuẩn bị mừng lễ bổn mạng Thánh Quan Thầy Đaminh Phạm Trọng Khảm, kính mời giáo dân trong giáo họ tham dự buổi tĩnh tâm lúc 19g30 tối chúa nhật 12/01/2020. Thánh lễ Kính Thánh Đaminh Phạm Trọng Khảm được cử hành trọng thể lúc 17g15 thứ hai 13/01, xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện.
  3. Từ thứ hai 13/01 đến thứ bảy 18/01, giáo họ Giuse Viên trực phụng vụ.
  4. Thứ ba 14/01/2020, vào lúc 19g30, kính mời toàn thể Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ tham dự buổi hội nghi tổng kết cuối năm, và chuẩn bị cho Tết Nguyên Đán Canh Tý.
  5. Thứ năm 16/1, sau thánh lễ 17g15, có giờ Chầu Đền Tạ cuối năm do Ban Thường Vụ phụ trách.
  6. Xin các ban – đoàn thể nào chưa nộp báo cáo tổng kết cuối năm,  xin nộp gấp về văn phòng Giáo xứ để kịp tổng hợp.
  7. Thứ bảy 18/01/2020 vào lúc 09g30 Thánh Lễ Truyền Chức Phó Tế tại nhà thờ Chính Tòa Đà Nẵng xin cộng đoàn sốt sắng tham dự hiệp ý cầu nguyện.

Văn Phòng Gx. Chính Tòa Đà Nẵng