1. Thứ hai 31/ 01/2022 ( ngày 29 Tết) Lễ Nhớ Thánh Gioan Bosco bổn mạng của 02 anh em, buổi sáng có 01 thánh lễ lúc 05g00 như thường lệ, buổi chiều không có thánh lễ. Buổi tối lúc 21g00, thánh lễ Giao Thừa do Đức Cha Giuse chủ sự.
  2.  Thứ ba 01/02/2022 (Mồng Một Tết Nhâm Dần). Cầu Bình an cho năm mới, Có 03 Thánh lễ: Buổi sáng lúc 06g00 do Đức Cha Giuse chủ sự và 08g00, buổi chiều lúc 17g00.
  3. Thứ tư 02/02/2021 (Mồng Hai tết Nhâm Dần). Kính Nhớ Ông Bà Tổ Tiên. Có 03 Thánh lễ: buổi sáng lúc 06g00 và 8g00. buổi chiều lúc 17g00, trong Thánh Lễ chiều có nghi thức mừng Thọ cho các Ông, bà tròn 70 tuổi ( 32 người), tròn 80 tuổi ( 07 người), tròn 90 tuổi (05 người) và trên 100 tuổi (02 người). Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho các Ông bà mừng thọ năm nay.
  4. Thứ năm 03/02/2021 (Mồng Ba Tết Nhâm Dần). Thánh Hóa Công Ăn Việc Làm. Buổi sáng có 02 thánh lễ 6g00 và 8g00, buổi chiều  có 01 Thánh lễ lúc 17g00.
  5. Các Thánh lễ trong dịp Tết Nhâm Dần-2022 vẫn giới hạn số lượng người tham dự. Phiếu dự lễ đã được gửi về mỗi gia đình. Vì vậy, xin anh chi em đi đúng phiên trực của giáo họ mình và tuân thủ quy định phòng dịch.
  6. Các Thánh lễ trong ngày mồng Một Tết sẽ có nghi thức rước Lời Chúa đầu năm. Xin mỗi gia đình cử 1 người rước Lời Chúa cho cả gia đình.
  7. Chúa Nhật 06/02/2022 sau thánh lễ sáng 8g00 có rửa tội cho các em nhỏ, xin nộp giấy giới thiệu tại văn phòng giáo xứ, cha mẹ và người đỡ đầu đến nhà thờ tập nghi thức lúc 19g00 thứ bảy 05/02/2022.