THÔNG BÁO
CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN NĂM A
29/01/2023

  1. Thứ Năm 02/02 Lễ Dâng Chúa Giê Su Trong Đền Thánh, có các Thánh lễ sau:
    – Lúc 05g00 và 17g15: Có làm phép nến. Cộng đoàn khi tham dự Thánh lễ xin mang theo nến và Thánh lễ chiều (nếu thời tiết không mưa), sẽ có Kiệu Nến từ Núi Đá vào Nhà thờ.
    – Lúc 08g30: Thánh lễ tuyên khấn vĩnh viễn cho 23 Soeurs Dòng Thánh Phaolô do Đức Tổng Giám Mục Giáo phận Huế Giuse Nguyễn Chí Linh chủ sự. Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện.
    – Lúc 19g30: Chầu Thánh Thể đầu tháng do Ban Thường vụ phụ trách.
  2. Chúa Nhật 05/02 sau thánh lễ Thiếu Nhi có rửa tội cho các em nhỏ, xin nộp giấy giới thiệu tại văn phòng giáo xứ, cha mẹ và người đỡ đầu đến nhà thờ tập nghi thức lúc 19g00 Thứ Bảy 05/02/2023.