THÔNG BÁO
CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN
13/02/2022

  1. Thứ Năm 17/02/2022 sau Thánh lễ 17g00 có giờ Chầu Thánh Thể do Giới Người Mẹ phụ trách. Xin cộng đoàn hiệp thông cầu nguyện.
  2. Ban Giáo lý Hôn nhân của Hạt Đà Nẵng thông báo: Lớp Giáo lý hôn nhân của Hạt Đà Nẵng sẽ khai giảng lúc 19g30 tối thứ Hai ngày 14/02/2022 tại Giáo xứ Thanh Đức. Xin đăng ký tại Giáo xứ Thanh Đức.