Chính Tòa: Thông báo Số 12TB/GXCT/2019-2020 Chúa Nhật 5 Thường Niên – Năm C

  1. Cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thịnh, nguyên là Phó Xứ giáo xứ Chính Tòa chúng ta, nay làm quản xứ giáo xứ Thánh Giuse Lao Công tại quận Sơn Trà, hiện đang xây dựng nhà thờ. Giáo xứ chúng ta dành một ngày Chúa Nhật 10/02 tức Mồng 6 Tết, để quyên góp giúp xây dựng nhà thờ Thánh Giuse Lao Công. Trong tinh thần Giáo Hội hiệp thông, xin anh chị em rộng tay đóng góp khi tham dự các thánh lễ Chúa Nhật ngày 10/02.
  2. Từ thứ Hai ngày 11/02 đến thứ Bảy ngày 16/02, giáo họ Giuse Viên trực  Phụng Vụ.
  3. Kính mời giáo dân giáo họ Phaolô Lộc tham dự buổi tĩnh tâm lúc 19g30 tối thứ ba ngày 12/02 để chuẩn bị mừng lễ giáo họ mình. Lễ Kính Thánh Phaolô Lê Văn Lộc được cử hành trọng thể lúc 17g15 thứ Tư 13/02/2019. Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện.
  4. Thứ năm 14/02, sau Thánh Lễ chiều có Chầu Thánh Thể do Giới Người Cha phụ trách.

Văn Phòng Gx. Chính Tòa Đà Nẵng