THÔNG BÁO
CHÚA NHẬT VI MÙA THƯỜNG NIÊN
14/02/2021

  1. Chúa nhật 14/02/2021. (Mồng Ba Tết Tân Sửu) – Thánh hóa công ăn việc làm. Có 04 Thánh Lễ. Buổi sáng lúc 06g00 và 10g00 (Tiếng Anh). Buổi chiều lúc 15g00 do Đức Cha Giuse chủ sự và lúc 17g00.
  2. Từ thứ Hai 15/02/2021 đến thứ Bảy 20/02/2021. Giáo họ Micae Hy trực Phụng vụ.
  3. Thứ Hai 15/02/2021 (Mồng Bốn Tết), lúc 17g15 Thánh lễ mừng kính Thánh Phaolô Lê Văn Lộc, Bổn mạng của Giáo họ Phêrô Lê Văn Lộc. Xin Cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện.
  4. Thứ Tư 17/02/2021 (Mồng Sáu Tết), Lễ Tro sẽ có 02 Thánh lễ, lúc 05g00 sáng và 17g15 chiều. Trong ngày Lễ Tro, xin cộng đoàn giữ chay, kiêng thịt và sốt sắng tham dự Thánh lễ.
  5. Thứ Năm 18/02/2021 (Mồng Bảy Tết). Sau Thánh lễ 17g15 chiều là giờ Chầu Thánh Thể do Giới Trẻ phụ trách.
  6. Thứ Sáu 19/02/2021, lúc 19g30, Gẫm Đàng Thánh Giá do 02 Giáo họ Đaminh Khảm và Phaolô Lộc cùng phụ trách.