THÔNG BÁO
CHÚA NHẬT VII THƯỜNG NIÊN
20/02/2022

1. Thực hiện Thông báo số 02/T02.2022 ngày 16/02/2022 của Văn phòng Tòa Giám Mục Đà Nẵng về việc bình thường hóa cử hành phụng vụ và sinh hoạt mục vụ. Kể từ ngày thứ Hai 21/02/2022, các thánh lễ trong tuần của Giáo xứ Chính Tòa được cử hành theo các khung giờ sau:
Đối với ngày thường: lúc 05g00 và 17g15.
Đối với chiều thứ Bảy và Chúa Nhật:
+ Chiều thứ Bảy: Lúc 17g15 (Thánh lễ ngày Chúa Nhật)
+ Chúa Nhật: Buổi sáng lúc 05g30, 08g00 (Thiếu nhi) và 10g00 (Tiếng Anh), buổi chiều: lúc 15g00, 16g30 và 18g00.
+ Thánh lễ Chúa Nhật lúc 15g00 hằng tuần do Đức Cha chủ sự, có trực tuyến trên kênh truyền thông Giáo xứ Chính Tòa (dành cho bệnh nhân và người cao tuổi).

2. Thánh lễ Chúa nhật lúc 08g00 kể từ ngày 20/02/2022 trở đi sẽ dành cho thiếu nhi vì vậy, xin quý phụ huynh nhắc nhở và tạo điều kiện cho các em tham dự lễ. Riêng kế hoạch học Giáo lý sẽ được thông báo sau.

3. Thứ năm ngày 24/02/2022, sau thánh lễ chiều 17g15 là giờ Chầu Thánh Thể do Giới Trẻ phụ trách.

4. Ban Kèn Giáo xứ thông báo: Các phụ huynh có con em muốn tham gia vào Ban Kèn Giáo xứ, xin đến phòng tập của Ban Kèn ở tầng 3 nhà Giáo lý vào các tối thứ ba và thứ sáu hằng tuần, bắt đầu từ thứ ba 22/02/2022.

5. Khóa Giáo lý dự tòng sẽ khai giảng lúc 19g15 thứ ba ngày 22/02/2022 tại Giáo xứ Thanh Bình và sẽ học vào các ngày thứ ba và thứ năm hằng tuần. Trong năm 2022 sẽ còn 03 khóa Giáo lý Hôn nhân và 02 khóa giáo lý dự tòng khác nữa. Xin xem chi tiết trên bảng thông báo giáo xứ.