Chính Tòa: Thông báo Số 13TB/GXCT/2019-2020 Chúa Nhật 5 Thường Niên – Năm A

  1. Chúa nhật tuần này, 09/02/2020, các em Thiếu nhi tiếp tục nghỉ học giáo lý vì dịch bệnh Corona. Xin quý phụ huynh cho các em đến tham dự Thánh lễ dành cho thiếu nhi lúc 08g00 như thường lệ.
  2. Từ thứ hai 10/02 đến thứ bảy 15/02 giáo họ Giuse Khang trực phụng vụ.
  3. Vào lúc 19g00 tối thứ hai, ngày 10/02/2020, kính mời toàn thể giáo dân đến tham dự buổi tĩnh tâm chuẩn bị tâm hồn mừng bổn mạng giáo xứ, đồng thời sốt sắng tham dự Giờ Chầu Thánh Thể tại Núi Đức Mẹ Lộ Đức, để cầu nguyện cho tình hình dịch bệnh Corona. Xin mỗi giáo dân đem theo 01 cây nến nhỏ.
  4. Thứ ba, ngày 11/02/2020, Lễ Đức Mẹ Lộ Đức, ngày quốc tế bệnh nhân, bổn mạng của Giáo xứ Chính Tòa, Thánh lễ được cử hành trọng thể lúc 17g15,  trong thánh lễ có nghi thức xức dầu bệnh nhân. Xin quý vị trong Ban điều hành 12 giáo họ động viên các bệnh nhân và người già yếu đến lãnh nhận Bí tích xức dầu.
  5. Trong tuần này, vào lúc 19g30 các tối thứ tư, thứ năm và thứ sáu, Giáo xứ tổ chức Tam Nhật cầu nguyện cho thế giới sớm thoát khỏi đại dịch Conora do Ban Thường vụ phụ trách. Xin cộng đoàn sốt sắng tham dự.
  6. Thứ năm 13/02, lễ kính Thánh Phao-lô Lê Văn Lộc, Bổn mạng của Giáo họ Phaolô Lộc, được cử hành trọng thể lúc 17g15, xin cộng đoàn sốt sắng tham dự hiệp ý cầu nguyện.
  7. Chúa nhật tuần tới, ngày 16/02/2020, giáo xứ tổ chức quyên góp cho việc xây dựng nhà thờ Giáo xứ Hà Lam, xin cộng đoàn rộng tay đóng góp.

Văn Phòng Gx. Chính Tòa Đà Nẵng