THÔNG BÁO
CHÚA NHẬT I MÙA CHAY
21/02/2021

  1. Chúa nhật 21/02/2021. Các em đi học Giáo lý sau Tết và là ngày quyên góp cho ngân sách Giáo phận tài khóa 2021. Xin Cộng đoàn rộng tay đóng góp.
  2. Từ thứ Hai 22/02/2021 đến thứ Bảy 27/02/2021. Giáo họ Augustinô Huy trực Phụng vụ.
  3. Thứ Năm 25/02/2021. Sau Thánh lễ 17g15 chiều là giờ Chầu Thánh Thể do Hội Legio phụ trách.
  4. Thứ Sáu 26/02/2021, lúc 19g30, Gẫm Đàng Thánh Giá do 02 Giáo họ Đaminh Cẩm và Phêrô Lựu cùng phụ trách. Ca đoàn Cêcilia hướng dẫn hát cộng đoàn.