THÔNG BÁO CHÚA NHẬT VII THƯỜNG NIÊN NĂM A 19/02/2023

  1. Sáng Thứ Tư 22/02 các Thánh Lễ Tro như sau:
  • Thánh lễ lúc 05g00 tại nhà thờ Chính Tòa.
  • Thánh lễ lúc 07g30 mời cộng đoàn hành hương về tại Núi Sọ – Giáo xứ An Ngãi để tham dự Đàng Thánh Giá và thánh lễ khai mạc Mùa Chay do Đức giám mục Giuse chủ sự.
  • Thánh lễ lúc 17g15 tại nhà thờ Chính Tòa do Đức Giám Mục Giuse chủ sự.

2. Thứ Sáu 24/02 Gẫm Đàng Thánh Giá lúc 19g30 do các giáo họ Đaminh Khảm và Phaolô Lộc phụ trách.

3.Chúa Nhật 26/02 Chúa Nhật I Mùa Chay là ngày quyên góp cho ngân sách Giáo Phận- tài khóa 2023, xin cộng đoàn rộng tay đóng góp.