Chính Tòa: Thông báo Số 15TB/GXCT/2019-2020 Chúa Nhật 6 Thường Niên – Năm A

  1. Chúa nhật tuần này, 16/02/2020, các em Thiếu nhi tiếp tục nghỉ học giáo lý vì dịch bệnh Covis 19. Xin quý phụ huynh cho các em đến tham dự Thánh lễ dành cho thiếu nhi lúc 08g00 như thường lệ.
  2. Từ thứ hai 17/02 đến thứ bảy 22/02 giáo họ Đaminh Khảm trực phụng vụ.
  3. Thứ năm 20/02 sau thánh lễ 17g15 có giờ Chầu Thánh Thể do ban Phụ Huynh Giáo Lý phụ trách.
  4. Kính mời ban điều hành các giáo họ, giới, ban đoàn thể  đến nhà xứ nhận thông báo về Đàng Thánh Giá Mùa Chay năm 2020.

Văn Phòng Gx. Chính Tòa Đà Nẵng