Chính Tòa: Thông báo Số 16TB/GXCT/2019-2020 Chúa Nhật 6 Thường Niên – Năm A

  1. Chúa nhật tuần này, 23/02/2020, các em Thiếu nhi tiếp tục nghỉ học giáo lý vì dịch bệnh Covid 19. Xin quý phụ huynh cho các em đến tham dự Thánh lễ dành cho thiếu nhi lúc 08g00 như thường lệ.
  2. Từ thứ hai 24/02 đến thứ bảy 29/02, Giáo họ Phaolô Lộc trực phụng vụ.
  3. Thứ tư, 26/02, Lễ Tro, có 2 Thánh lễ như thường lệ. Thánh lễ buổi chiều lúc 17g15 sẽ do Đức Giám Mục Giáo Phận chủ sự.
  4. Thứ năm, 27/02, sau Thánh lễ 17g15 có Chầu Thánh Thể do Chương trình Thăng tiến Hôn nhân phụ trách.
  5. Cha Quản xứ Giáo xứ Hà Lam xin thay mặt cộng đoàn dân Chúa Giáo xứ Hà Lam: cảm ơn lòng quảng đại của quý ân nhân Giáo xứ Chính Tòa đã đóng góp cho việc xây nhà thờ Hà Lam với số tiền là 500.700.000 đồng.
  6. Thứ sáu, 28/02, vào lúc 19g30 Gẫm Đàng Thánh Giá do 2 Giáo họ Anrê Trông và Giuse Khang phụ trách.

Văn Phòng Gx. Chính Tòa Đà Nẵng