THÔNG BÁO
CHÚA NHẬT  PHỤC SINH
04/4/2021

  1. Chúa nhật Phục Sinh 04/4 buổi sáng có 03 Thánh lễ 6g00, 8g00,10g00. Buổi chiều chỉ có 01 thánh lễ lúc 17g00 tại lễ đài do Đức Giám Mục Giáo Phận chủ sự.
  2. Từ thứ hai 05/4 đến thứ bảy 10/4 giáo họ Giuse Khang trực phụng vụ.
  3. Thứ tư 07/4 đầu tháng, Trong năm Kính Thánh Giuse, giáo xứ tổ chức rước kiệu tôn vinh Thánh Giuse chung quanh Nhà Thờ lúc 19g30, Mời Cộng đòan sốt sắng tham dự .
  4. Thứ năm 08/4 sau thánh lễ 17g15 có giờ Chầu Thánh Thể do Bác Ái Vinh Sơn phụ trách.
  5. Chúa nhật 11/4 sau lễ thiếu nhi có rửa tội cho các em nhỏ, xin nộp giấy giới thiệu và sổ gia đình tại nhà sách Chính Tòa, cha mẹ và người đỡ đầu đến nhà thờ tập nghi thức lúc 19g30 tối thứ bảy 10/4.
  6. Chúa Nhật II Phuc Sinh 11/4 Kính Lòng Chúa Thương Xót, buổi sáng các thánh lễ như thường lệ 05g15,08g00,10g00, buổi chiều chỉ có 01 thánh lễ lúc 17g00 tại lễ đài.